Pokój dla studenta – program najmu władz lokalnych

Program najmu pokoju dla studenta władz lokalnych to inicjatywa rządowa, w ramach której najemcy władz lokalnych mogą wynajmować pokój lub pokoje w swoich domach studentom trzeciego stopnia za uprzednią zgodą władz lokalnych, jako właściciela. Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Najemca może wynająć dane pomieszczenie w ramach licencji na okres roku akademickiego studenta. Wszelkie dodatkowe dochody uzyskiwane przez najemcę samorządu lokalnego w związku z uczestnictwem w programie są wliczane do obliczenia czynszu płaconego przez niego na rzecz władz lokalnych.

Pokój dla studenta --- Formularz wniosku o najem władz lokalnych.pdf (rozmiar 274.8 KB)

Często zadawane pytania.pdf (rozmiar 671.5 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do