Program priorytetów najmu Rady Hrabstwa Kilkenny

(Schemat Przydziału Zasiłków na Mieszkania Socjalne)

marzec 2020

Schemat przydziału zgodnie z

Sekcja 22 Ustawa o różnych przepisach dotyczących mieszkalnictwa z 2009 r.

Regulamin przydziału mieszkań socjalnych z 2011 r. z późniejszymi zmianami

Ten Program Przydziału określa kolejność przydzielania wsparcia dla Mieszkalnictwa Społecznego w kategoriach kategorii mieszkania i klasy gospodarstw domowych, których zapotrzebowanie na mieszkanie zostało zatwierdzone przez Radę Hrabstwa Kilkenny.

Program ten ma zastosowanie do pełnego zakresu wsparcia mieszkaniowego oferowanego przez Radę Hrabstwa Kilkenny, w tym programów mieszkaniowych finansowanych przez Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządów Lokalnych oraz Programów Leasingu. (Ten Program dotyczy również ofert zakwaterowania składanych przez Zatwierdzone Organy Mieszkaniowe)

Pobierz Program Priorytetów Wynajmu Rady Hrabstwa Kilkenny 2020.pdf (rozmiar 226 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do