Program priorytetów najmu Rady Hrabstwa Kilkenny

(Schemat Przydziału Zasiłków na Mieszkania Socjalne)

marzec 2020

Schemat przydziału zgodnie z

Sekcja 22 Ustawa o różnych przepisach dotyczących mieszkalnictwa z 2009 r.

Regulamin przydziału mieszkań socjalnych z 2011 r. z późniejszymi zmianami

Ten Program Przydziału określa kolejność przydzielania wsparcia dla Mieszkalnictwa Społecznego w kategoriach kategorii mieszkania i klasy gospodarstw domowych, których zapotrzebowanie na mieszkanie zostało zatwierdzone przez Radę Hrabstwa Kilkenny.

Program ten ma zastosowanie do pełnego zakresu wsparcia mieszkaniowego oferowanego przez Radę Hrabstwa Kilkenny, w tym programów mieszkaniowych finansowanych przez Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządów Lokalnych oraz Programów Leasingu. (Ten Program dotyczy również ofert zakwaterowania składanych przez Zatwierdzone Organy Mieszkaniowe)

Pobierz Plan priorytetów wynajmu 2023 Rady Hrabstwa Kilkenny.pdf

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do