Sekcja Zarządzania Najemem

Sekcja Zarządzania Najemcami Rady Hrabstwa Kilkenny zajmuje się skargami dotyczącymi zachowań antyspołecznych w stosunku do naszych najemców, zgodnie ze strategią dotyczącą zachowań antyspołecznych.

Rada Hrabstwa Kilkenny dysponuje przepisami prawnymi dotyczącymi takiego zachowania za pomocą Powiadomień o najmie i listów ostrzegawczych dotyczących najmu, nakazów przejęcia i wykluczenia, jak opisano w naszej strategii zachowań antyspołecznych poniżej.

Pobierz - Strategia antyspołecznych zachowań 2020-2025.pdf (rozmiar 607.6 KB)

Wszystkie skargi są rozpatrywane w sposób prywatny i poufny (zgodnie z sekcją 26 ustawy o wolności informacji z 1997 r.) i art. 71 ustawy o ochronie danych

Pobierz formularz skargi dotyczącej zachowania antyspołecznego.docx (rozmiar 16 KB)

Reklamacje można składać telefonicznie:  

Funkcjonariusze łącznikowi najemcy:

Cormac O'Connell           
056-7794945

cormac.oconnell@kilkennycoco.ie  

Oficer łącznikowy podróżnika

próżny

tenancymanagement@kilkennycoco.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do