Konsultacje społeczne: Krajowa Strategia Mieszkaniowa dla Osób Niepełnosprawnych 2022-2027

Obecnie opracowywana jest Krajowa Strategia Mieszkaniowa dla Osób Niepełnosprawnych 2022-2027. Strategia ta ma na celu ułatwienie dostępu do opcji mieszkaniowych i związanych z nimi usług osobom niepełnosprawnym, aby umożliwić indywidualny wybór i wspierać niezależne życie.

W celu poinformowania o tej strategii Agencja Mieszkaniowa pragnie poznać opinie osób niepełnosprawnych, opiekujących się osobą niepełnosprawną lub pracujących we wspieraniu samodzielnego życia osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają konsultacje społeczne online, które wymagają wypełnienia kwestionariusza. Termin zakończenia konsultacji upływa 16 kwietniath 2021. Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać dostęp do kwestionariusza, kliknij na stronie Agencji Mieszkaniowej  

http://www.housingagency.ie/NHSPD-Survey    #Zaangażować się

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do