Konwersje pojazdów

Informacje o przeróbkach pojazdów i wymaganych do tego celu od Urzędu Skarbowego i Urzędu Podatku Komunikacyjnego

Konwersje pojazdów

Konwersja pojazdu to modyfikacja danych zarejestrowanych pojazdów.

Większość przeróbek zgłoszonych do MTO dotyczy pojazdów, które zostały przekonwertowane z kategorii UE M1 na N1, tj. z pojazdu prywatnego na pojazd ciężarowy.

Wymienione poniżej dokumenty należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Podatkowym w celu zmiany dokumentów rejestracyjnych dla przerobionych pojazdów:

 

-Oświadczenie właściciela pojazdu o konwersji - Konwersje przychodów
- Odpowiednio wykwalifikowany formularz indywidualnej deklaracji konwersji (dostępny na stronie Revenue.ie – link powyżej)
-Kopia Test 48 Certyfikat wydany przez Autoryzowane Centrum Testowe NSAI w przypadku konwersji z M1 na N1
-Oryginalny dowód rejestracyjny pojazdu (RF101)
- Formularz zmiany danych szczegółowych - RF111

- Pobierz formularz zmiany danych szczegółowych
-Zdjęcia pojazdu po konwersji (jeśli dotyczy)
-Faktury z prac wykonanych w procesie konwersji (jeśli dotyczy)
Wymienione poniżej dokumenty należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Podatków Samochodowych w przypadku pojazdów opodatkowanych zamienionych na dobry użytek transportowy

– Formularz odnowienia podatku komunikacyjnego – RF100A

Pobierz formularz wniosku o odnowienie podatku drogowego
- Formularz deklaracji tylko dla towarów RF111A -

Pobierz formularz deklaracji tylko towarów
-Potwierdzenie ważenia z autoryzowanej wagi pomostowej (tylko pojazdy towarowe - wydawane po procesie konwersji)
-Aktualne Świadectwo Zdatności do Ruchu Drogowego (CRW - wydawane po przebudowie)
-Odpowiednia opłata

 

Wymienione poniżej dokumenty należy wypełnić i przekazać do Urzędu Podatku Samochodowego, aby opodatkować pojazd przerobiony na Przyczepa kempingowa

Formularz odnowienia podatku drogowego RF100A

Pobierz formularz odnowienia podatku drogowego

Formularz deklaracji przyczepy kempingowej

Pobierz formularz deklaracji przyczepy kempingowej

Datowane faktury/paragony obejmujące pełne koszty konwersji

Fotografie przerobionego pojazdu, w tym:

Minimum 4 zdjęcia zewnętrzne: 1 pełny widok z boku (z każdej strony), 1 pełny widok z przodu z widocznym numerem rejestracyjnym i 1 pełny widok z tyłu

Co najmniej 6 zdjęć wnętrza, które obejmują: miejsca siedzące i stół, miejsca do spania, zaplecze kuchenne, schowki, wnętrze zrobione z przodu patrząc do tyłu oraz wnętrze zrobione z tyłu patrzące do przodu.

UWAGA: ZALEGI PODATKU POBIERANE SĄ WEDŁUG STAWKI PRZED PRZELICZENIEM DO POCZĄTKU MIESIĄCA, W KTÓRYM WYSTĘPOWAŁA PRZELICZENIE.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do