Program Dotacji Udogodnień 2023

Rada hrabstwa Kilkenny przygotowała roczny program dotacji na rzecz udogodnień, aby pomóc organizacjom wolontariackim w zapewnieniu/ulepszeniu obiektów rekreacyjnych w 2023 r.

Rada hrabstwa Kilkenny przygotowała program pomocy organizacjom wolontariackim w zapewnianiu/ulepszaniu obiektów użyteczności publicznej i obecnie przyjmuje wnioski o program dotacji na rzecz udogodnień 2023 zarówno dla miasta, jak i hrabstwa Kilkenny. Preferowane będą projekty, które są oparte na społeczności i które uważa się za przynoszące największe korzyści społeczności lokalnej.

Prace nie mogą rozpocząć się przed zatwierdzeniem dofinansowania i zostaną sprawdzone przed wydaniem dofinansowania.

Pobierz formularz zgłoszeniowy i kryteria 

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Parków, Radzie Hrabstwa Kilkenny, Ratuszu, John Street, Kilkenny.

Skontaktuj się z Lisą Bourke 056-7794441 lub e-mailem - lisa.burke@kilkennycoco.ie

Ostateczny termin przyjmowania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych upływa w piątek, 5 marca 31 r., o godzinie 2023:XNUMX.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do