Park Alei Kościelnej

Adres: Church Avenue, Kilkenny Road, Castlecomer

Udogodnienia:

Chodnik

Ściana multisportowa

Gra w klasy

Church Avenue Park to park kieszonkowy o powierzchni około 0.35 ha (0.9 akrów), który powstał w 2006 r. dzięki dofinansowaniu z Programu Odnowy Miast i Wsi. Przed jego zagospodarowaniem teren ten był nieużytkiem, który był miejscem zachowań antyspołecznych.

Aleja Kościelna przed przebudową

Park został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości udogodnień rekreacyjnych dla mieszkańców okolicznych osiedli, w tym ścieżek dla pieszych, w tym zapewnienia nieformalnych miejsc siedzących, ściany multisportowej, w której można uprawiać różne sporty, w tym piłkę nożną, koszykówkę i hurling, wraz ze strefą gry w klasy dla mniejszych dzieci.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do