Kontrola budynku

Wprowadzenie do sterowania budynkiem

System kontroli budynku ma zastosowanie do projektowania i budowy nowych budynków, rozbudowy i zmian materiałowych oraz pewnych zmian w użytkowaniu istniejących budynków.

System BCMS (Building Control Management System) umożliwia właścicielom budynków, specjalistom budowlanym oraz praktykującym projektantom i podmiotom certyfikującym przesyłanie zawiadomień o rozpoczęciu i świadectw ukończenia drogą elektroniczną.

Ustawowym wymogiem jest, aby osoby wznoszące budynki i budowle zawiadomiły Lokalny Urząd Nadzoru Budowlanego z 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu budowy.

Istnieją cztery różne rodzaje zawiadomień o rozpoczęciu:

  1. zawiadomienie o wszczęciu wraz z dokumentacją zgodności
  2. zawiadomienie o rozpoczęciu bez dokumentacji zgodności
  3. wypowiedzenie z oświadczeniem o rezygnacji
  4. 7 dni wypowiedzenia

Zgodnie z wymogami prawnymi budynki muszą być projektowane i budowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Zgodnie z obowiązującym prawem organ nadzoru budowlanego ma uprawnienia dyskrecjonalne.

Należą do nich:

  • Prawo do oględzin robót, do których stosuje się Przepisy Budowlane.
  • Prawo do żądania informacji dotyczących robót, do których stosuje się przepisy budowlane.
  • Uprawnienie egzekucyjne w związku z niezgodnością z przepisami budowlanymi.
  • Uprawnienie do wniesienia oskarżenia o nieprzestrzeganie przepisów w trybie uproszczonym lub w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Należy zauważyć, że uprawnienie kontrolne przyznane organom nadzoru budowlanego na mocy przepisów ma charakter uznaniowy i nie nakłada obowiązku kontroli. Główna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów spoczywa na projektantach, wykonawcach i właścicielach budynków.

Jak przesłać moje Powiadomienie o Rozpoczęciu?

Zawiadomienie o rozpoczęciu i inną dokumentację należy złożyć online za pomocą systemu zarządzania budynkiem (BCMS). Dostęp do tego systemu można uzyskać za pośrednictwem https://www.nbco.localgov.ie/

Opłaty

Opłata za zawiadomienie o rozpoczęciu wynosi 30 euro w odniesieniu do każdego budynku, jeśli kompletny wniosek zostanie złożony on-line.

Maksymalna opłata za zawiadomienie o rozpoczęciu wynosi 3,800 €

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, kliknij poniższy link https://nbco.localgov.ie/  lub skontaktować się z nami pod adresem Buildingcontrol@kilkennycoco.ie lub alternatywnie telefon 056-7794010.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządu Lokalnego pod adresem:
www.gov.ie/en/publication/95d00-building-standards/

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do