Planowanie na przyszłość

Przygotowanie Planu Rozwoju 2021-2027

Sekcja Planowania Przyszłego pracuje nad Planami Rozwoju, Miejscowymi Planami Przestrzennymi i innymi publikacjami dotyczącymi planowania strategicznego.

Plany rozwoju

Obecny Plan Rozwoju Miasta i Powiatu to Plan 2021, patrz Przyjęty Plan Rozwoju Miasta i Powiatu.  

Proces weryfikacyjny przygotowania Planu Rozwoju na lata 2021-2027 rozpoczął się 20 kwietnia 2018 r., wizyta naszplan.kilkenny.ie, na naszej dedykowanej stronie internetowej Planu Rozwoju, aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu.

Miejscowe plany przestrzenne

Plany pozaustawowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z powyższych, zadzwoń pod numer 056-7794010 lub wyślij e-mail na adres ourplan@kilkennycoco.ie 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do