Plan generalny Abbey Quarter

Przegląd planu generalnego Abbey Quarter - 2022

Przegląd planu generalnego Abbey Quarter i kodeksu projektowania urbanistycznego: konsultacje społeczne

Faza 1: Ankieta publiczna

Rada Hrabstwa Kilkenny właśnie rozpoczęła przegląd Masterplanu Abbey Quarter, przyjętego po raz pierwszy w 2015 roku. Abbey Quarter to jedyna w swoim rodzaju okazja do znacznej poprawy długoterminowej jakości życia i gospodarki miasta Kilkenny. Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wiele już zrobiono, w tym budowę parku liniowego, remont biurowca Browaru, który jest w pełni zajęty, oraz nową Bibliotekę Miejską, która jest obecnie w trakcie budowy. Ponieważ oryginalny Masterplan ma już siedem lat, potrzebny jest kompleksowy przegląd, aby upewnić się, że Masterplan jest zgodny z obecnym myśleniem i najlepszymi praktykami oraz może nadal napędzać skuteczne podejmowanie decyzji.

Aby mieć pewność, że Twoje potrzeby i priorytety zostaną odzwierciedlone w zmienionym Masterplanie, Rada Hrabstwa Kilkenny zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani zrównoważonym rozwojem Kilkenny City, do zaangażowania się w kompleksowy program zaangażowania społecznego.

Ta pierwsza faza tego programu zaangażowania społecznego obejmuje krótką ankietę internetową w formie kwestionariusza. Celem tej anonimowej ankiety jest poznanie opinii ludzi na temat aktualnego Masterplanu Abbey Quarter i na czym powinien skupiać się nowy dokument. Po tym wstępnym badaniu w nowym roku odbędą się dalsze wydarzenia publiczne i spotkania z zainteresowanymi stronami.

Kwestionariusz będzie dostępny do wypełnienia przez trzy tygodnie od godz 21 listopada – 12 grudnia włącznie i jest teraz dostępny pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/AbbeyQtr

Linki do kwestionariusza będą dostępne od 21 listopada na tej stronie internetowej i na stronie consulting.kilkennycoco.ie, a także na kanałach Rady w mediach społecznościowych. W Bibliotece Miejskiej dostępne są również papierowe egzemplarze ankiety.

Mamy nadzieję, że poznamy Państwa opinie i liczymy na dalsze zaangażowanie w realizację tego ważnego planu.

Denisa Malone'a

Dyrektor ds. Usług (działający)

Planowanie

Plan generalny Abbey Quarter, 2015

Rada Hrabstwa Kilkenny zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego Abbey Creative Quarter na specjalnym posiedzeniu Rady Hrabstwa Kilkenny w piątek 31 lipca 2015 r., patrz poniżej.

Główny plan ACQ (Pełny dokument; proszę zwrócić uwagę na duży rozmiar pliku 56 MB .pdf)

Masterplan podzielony na rozdziały:

Okładka i zawartość 3 Mb

Sekcja 1 Wprowadzenie 2Mb

Sekcja 2 Kontekst 9Mb

Sekcja 3 Analiza 11 Mb

Sekcja 4 Strategie Masterplanu 14 Mb

Sekcja 5 Propozycje Masterplanów 11 Mb

Załączniki:

załącznik A Plan rozwoju miasta i środowiska Kilkenny na lata 2014-2020 Postanowienia dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju

Załącznik B Ocena właściwa, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, Raport środowiskowy dotyczący strategicznej oceny środowiskowej (SEA) , Oświadczenie SEA

Załącznik C Strategia archeologiczna

Załącznik D Ocena ryzyka powodziowego

Dodatek E. Treść przestrzenna i zasady procesu

Dodatek F Uwagi dotyczące Kodeksu Miejskiego

Broszura multimedialna

Zarchiwizowane materiały

Dzielnica Kreatywna Opactwa

(teren dawnego browaru Smithwick i obszar Bateman Quay / Market Yard)

Niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego Abbey Creative Quarter na specjalnym posiedzeniu Rady Hrabstwa Kilkenny w piątek 31 lipca 2015 r.
Kopię Masterplanu, w tym Oświadczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), Raport środowiskowy SEA i odpowiednią ocenę (AA) Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko naturalne, można sprawdzić w następujących lokalizacjach:

  • Zarchiwizowane online w http://ourplan.kilkenny.ie
  • The Planning Department, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny w godzinach otwarcia biura 9.00am do 1.00pm i 2.00pm do 4.00pm Od poniedziałku do piątku.

Szczegóły Oświadczenia SEA:

a) W jaki sposób względy środowiskowe zostały włączone do Masterplanu;

b) W jaki sposób podczas przygotowywania Masterplanu uwzględniono:

  • raport środowiskowy,
  • przedłożenia i uwagi zgłoszone organowi odpowiedzialnemu za planowanie na temat projektu planu generalnego i raportu środowiskowego, oraz
  • wszelkie konsultacje transgraniczne [nie dotyczy tej SEA]

c) Powody wyboru Masterplanu w świetle innych rozważanych rozsądnych alternatyw; oraz

d) Podjęto działania mające na celu monitorowanie znaczących skutków środowiskowych realizacji Masterplanu.

Marii Melii
Dyrektor Usług,
Dział planowania
2 i październik 2015

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do