Plan generalny Abbey Quarter

Rada Hrabstwa Kilkenny właśnie rozpoczęła przegląd Masterplanu Abbey Quarter, przyjętego po raz pierwszy w 2015 roku. Abbey Quarter to jedyna w swoim rodzaju okazja do znacznej poprawy długoterminowej jakości życia i gospodarki miasta Kilkenny. Wiele już zrobiono zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym budowę parku liniowego, remont biurowca Brewhouse, który jest w pełni zajęty, oraz nową Bibliotekę Miejską, która jest obecnie w trakcie budowy. Ponieważ oryginalny Masterplan ma już siedem lat, potrzebny jest kompleksowy przegląd, aby upewnić się, że Masterplan jest zgodny z obecnym myśleniem i najlepszymi praktykami oraz może nadal napędzać skuteczne podejmowanie decyzji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tutaj: https://kilkennycoco.ie/eng/services/planning/development-plans/abbey-quarter-brewery-site/review-of-abbey-quarter-masterplan-2023/

Plan generalny Abbey Quarter, 2015

Rada Hrabstwa Kilkenny zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego Abbey Creative Quarter na specjalnym posiedzeniu Rady Hrabstwa Kilkenny w piątek 31 lipca 2015 r., patrz poniżej.

Główny plan ACQ (Pełny dokument; proszę zwrócić uwagę na duży rozmiar pliku 56 MB .pdf)

Masterplan podzielony na rozdziały:

Okładka i zawartość 3 Mb

Sekcja 1 Wprowadzenie 2Mb

Sekcja 2 Kontekst 9Mb

Sekcja 3 Analiza 11 Mb

Sekcja 4 Strategie Masterplanu 14 Mb

Sekcja 5 Propozycje Masterplanów 11 Mb

Załączniki:

załącznik A Plan rozwoju miasta i środowiska Kilkenny na lata 2014-2020 Postanowienia dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju

Załącznik B Ocena właściwa, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, Raport środowiskowy dotyczący strategicznej oceny środowiskowej (SEA) , Oświadczenie SEA

Załącznik C Strategia archeologiczna

Załącznik D Ocena ryzyka powodziowego

Dodatek E. Treść przestrzenna i zasady procesu

Dodatek F Uwagi dotyczące Kodeksu Miejskiego

Broszura multimedialna

Zarchiwizowane materiały

Dzielnica Kreatywna Opactwa

(teren dawnego browaru Smithwick i obszar Bateman Quay / Market Yard)

Niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego Abbey Creative Quarter na specjalnym posiedzeniu Rady Hrabstwa Kilkenny w piątek 31 lipca 2015 r.
Kopię Masterplanu, w tym Oświadczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), Raport środowiskowy SEA i odpowiednią ocenę (AA) Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko naturalne, można sprawdzić w następujących lokalizacjach:

  • Zarchiwizowane online w http://ourplan.kilkenny.ie
  • The Planning Department, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny w godzinach otwarcia biura 9.00am do 1.00pm i 2.00pm do 4.00pm Od poniedziałku do piątku.

Szczegóły Oświadczenia SEA:

a) W jaki sposób względy środowiskowe zostały włączone do Masterplanu;

b) W jaki sposób podczas przygotowywania Masterplanu uwzględniono:

  • raport środowiskowy,
  • przedłożenia i uwagi zgłoszone organowi odpowiedzialnemu za planowanie na temat projektu planu generalnego i raportu środowiskowego, oraz
  • wszelkie konsultacje transgraniczne [nie dotyczy tej SEA]

c) Powody wyboru Masterplanu w świetle innych rozważanych rozsądnych alternatyw; oraz

d) Podjęto działania mające na celu monitorowanie znaczących skutków środowiskowych realizacji Masterplanu.

Marii Melii
Dyrektor Usług,
Dział planowania
2 i październik 2015

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do