Plan Rozwoju Powiatu 2002-2008

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do