Plany rozwoju 2014-2020

Link do Ourplan.kilkenny.ie

Wybrani Przedstawiciele Rady Hrabstwa Kilkenny podjęli decyzję o sporządzeniu Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny w dniu 22 kwietnia 2014 r. Plan Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2014-2020 wszedł w życie 20 maja 2014 r.

Kilkenny Borough and County Councils, będące w momencie sporządzania Planu Organami Planowania Miasta i Okolicy Kilkenny, podjęły decyzję o sporządzeniu Planu Rozwoju Miasta i Okolicy w dniu 16 maja 2014 r. Plan Rozwoju Miasta i Okolicy 2014-2020 nadszedł wchodzą w życie 13 czerwca 2014 r.

Zobacz przyjęty plan rozwoju hrabstwa Kilkenny na lata 2014-2020

Zobacz przyjęty Plan Rozwoju Miasta i Okolicy Kilkenny na lata 2014-2020


Zarchiwizowane materiały

Zawiadomienie o zmianie 3 do Planu Zagospodarowania Powiatowego 2014-2020

Zawiadomienie o zmianie 5 do Planu Rozwoju Miasta i Okolicy 2014-2020

Zawiadomienie o zmianach 2 i 4 do planów rozwoju na lata 2014-2020

Zawiadomienie o zmianie 3 do planu rozwoju miasta Kilkenny i okolic na lata 2014-2020

Zawiadomienie o zmianach zarówno w planie rozwoju hrabstwa Kilkenny 2014 - 2020, jak i planie rozwoju miasta i okolic Kilkenny na lata 2014 - 2020

Rada Hrabstwa Kilkenny będąca Urzędem Planowania dla miasta i hrabstwa Kilkenny zróżnicowała zarówno Plan Rozwoju Hrabstwa Kilkenny 2014 - 2020, jak i Plan Rozwoju Miasta i Okolicy Kilkenny 2014 - 2020 w dniu 25 listopada 2016 r., w celu uwzględnienia wymagań Rewitalizacji Miast i Mieszkalnictwa Ustawa z 2015 r. o zastosowaniu Części V do zabudowy obejmującej 10+ domów z 10% wymogiem w zakresie mieszkalnictwa socjalnego oraz o ujednolicenie minimalnych standardów zabudowy dla nowych mieszkań z Wytycznymi Departamentu dla władz planistycznych dotyczących zrównoważonego budownictwa miejskiego: Standardy projektowania nowych mieszkań (2015).

Zmiana nr 1 (b) i (c) do Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny 2014 - 2020

b) Uwzględnić wymogi Ustawy o rewitalizacji i mieszkalnictwie z 2015 r., aby zastosować część V do zabudowy domów 10+ z 10% wymogiem mieszkalnictwa socjalnego.

c) Dostosuj minimalne standardy zabudowy dla nowych mieszkań z Wytycznymi Departamentu dla Organów Planowania Zrównoważonego Mieszkalnictwa Miejskiego: Standardy Projektowe dla Nowych Mieszkań (2015).

maszyn ciężkich

Zmiana nr 2 (a) i (b) do Planu rozwoju miasta Kilkenny i okolic na lata 2014 - 2020:

a) Uwzględnić wymagania Ustawy o rewitalizacji i mieszkalnictwie z 2015 r., aby zastosować część V do zabudowy domów 10+ z 10% wymogiem mieszkalnictwa socjalnego.

b) Dostosuj minimalne standardy zabudowy dla nowych mieszkań z Wytycznymi Departamentu dla Organów Planowania Zrównoważonego Mieszkalnictwa Miejskiego: Standardy Projektowe dla Nowych Mieszkań (2015).

Wariant 1 (b) i (c) do Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2014 - 2020

Wariant 2 (a) i (b) do Planu Rozwoju Miasta i Okolicy Kilkenny

Proponowana Wariacja 1 do Planu Zagospodarowania Powiatowego i Proponowana Wariacja 2 do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Okolicy

Zgodnie z sekcją 13(3) Ustawy o planowaniu i rozwoju 2000-2015, niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny proponuje szereg Wariacji do Planu Rozwoju Miasta i Okolicy Kilkenny 2014-2020 oraz Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny 2014 - 2020.


Zmiana nr 1 do Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny ma na celu:
(a) Zmień specyficzne dla lokalizacji standardy zabudowy dla osiedla Mount Juliet
(b) Uwzględnić wymagania Ustawy o rewitalizacji i mieszkalnictwie z 2015 r., aby zastosować część V do zabudowy domów 10+ z 10% wymogiem mieszkalnictwa socjalnego.
(c) Dostosuj minimalne standardy zabudowy dla nowych mieszkań z Wytycznymi Departamentu dla Organów Planowania Zrównoważonego Mieszkalnictwa Miejskiego: Standardy Projektowe dla Nowych Mieszkań (2015).

Zmiana nr 2 do Planu Rozwoju Miasta i Okolicy Kilkenny ma na celu:
(a) Uwzględnić wymogi Ustawy o rewitalizacji i mieszkalnictwie z 2015 r., aby zastosować Część V do zabudowy domów 10+ z 10% wymogiem mieszkalnictwa socjalnego.
(b) Dostosuj minimalne standardy zabudowy dla nowych mieszkań z Wytycznymi Departamentu dla władz planistycznych w sprawie zrównoważonego budownictwa miejskiego: Standardy projektowania nowych mieszkań (2015).
(c) Zmień cel zagospodarowania przestrzennego z „Obiekty komunalne” na „Mieszkalne” przy St Josephs' Road, Kilkenny City

Zobacz ogłoszenie publiczne i proponowaną wariant 1 do planu zagospodarowania przestrzennego powiatu oraz proponowaną wariant 2 do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i otoczenia na lata 2014-2020

Dwuletni raport z postępów

Dwuletnie sprawozdanie z postępów w realizacji celów w zakresie planów rozwoju hrabstwa Kilkenny i miast i okolic na lata 2014-2020 zostało opublikowane w lipcu 2016 r. Można je pobrać poniżej.

Dwuletnie sprawozdanie z postępów w realizacji celów w planach rozwoju hrabstwa Kilkenny oraz miast i okolic na lata 2014-2020 .pdf (557 kb)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do