Plan rozwoju hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do