Lokalny plan transportowy Kilkenny

Rada Hrabstwa Kilkenny (KCC) opracowuje Lokalny Plan Transportu (KLTP) dla miasta Kilkenny i jego okolic, który będzie ukierunkowywał przyszłe inwestycje transportowe. KLTP to krótko- lub średnioterminowy plan, który określa strategię transportową miasta na okres do 2027 roku, ale także wykracza poza 2040.

Celem strategicznym KLTP jest zapewnienie planowania i dostarczania infrastruktury i usług transportowych w Kilkenny City i okolicach w okresie Planu Rozwoju Miasta i Powiatu (CDP) (2021 do 2027) i później, co będzie: "koordynować planowanie transportu i zagospodarowania terenu, zmniejszać zapotrzebowanie na podróże i korzystanie z prywatnego samochodu na rzecz transportu publicznego, pieszego i rowerowego".

KLTP będzie musiała zbadać wszystkie rodzaje transportu i ich interakcje zarówno w centrum miasta, jak iw całym jego otoczeniu, w szczególności z uwzględnieniem połączeń z rodzajami transportu publicznego, takimi jak linie kolejowe i autobusowe.

Raporty z przeglądu SEA i AA zostały przygotowane i rozesłane do ustawowych organów ochrony środowiska w celu uzyskania ich opinii na temat tego, czy SEA jest wymagana. W rezultacie KCC doszło do wniosku, że pełna i kompleksowa SEA i AA proponowanego KLTP są wymagane w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą SEA 2001/42/WE.

Pobierz kopię Ustaleń tutaj.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do