Miejscowy plan przestrzenny Fiddown

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fiddown uchwalony 17 stycznia 2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fiddown — wygasł

Plan rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny 2021 jest obecnie odpowiednim dokumentem dotyczącym polityki planowania rozwoju w Fiddown.
Aby wyświetlić Plan Rozwoju Powiatu, kliknij tutaj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fiddown wygasł w styczniu 2017 r., ale zawiera on znaczną ilość informacji na temat dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego oraz innych kwestii związanych z planowaniem. Wygasły Plan zostanie wykorzystany jako dodatkowy dokument z wytycznymi.

Zawiadomienie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fiddown

Rada Hrabstwa Kilkenny formalnie przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Fiddown na posiedzeniu Rady Hrabstwa w dniu 17 stycznia 2011 r. Ten Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wszedł w życie 14 lutego 2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dostępny do wglądu na tej stronie internetowej poniżej. Jest również dostępny do wglądu w Wydziale Planowania w County Hall, John Street, Kilkenny w godzinach 9-1 i 2-4. Od poniedziałku do piątku.

Kopie obszaru LAP można nabyć za pośrednictwem Wydziału Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny w cenie 20 euro za wersję papierową.

Pobierz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fiddown 2011

Pobierz załączniki do planu miejscowego Fiddown 2011

Pobierz Mapy Planu Miejscowego Fiddown 2011

 

 

Zarchiwizowane materiały

Pobierz raport menedżerów na temat zgłaszania istotnych zmian w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego Fiddown i Piltown

Zawiadomienie o proponowanych istotnych zmianach w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fiddown i Piltown

Rada Hrabstwa Kilkenny jest w trakcie sporządzania lokalnych planów przestrzennych dla Fiddown i Piltown i proponuje wprowadzenie istotnych zmian w projektach lokalnych planów przestrzennych (LAP).

Kopia proponowanych istotnych zmian w projekcie LAP może być sprawdzana od środy 17 listopada do piątku 17 grudnia 2010 w następujących lokalizacjach:

LokalizacjaGodziny otwarcia
Wydział Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, John Streetpon.-pt. 9:1-2:4, XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro rejonowe Newrathpon.-pt. 9:5-XNUMX:XNUMX
Parafialne Centrum Społeczności Piltown, PiltownOd poniedziałku do soboty od 9:10.30 do XNUMX:XNUMX

Zgłoszenia dotyczące proponowanych istotnych zmian w projektach lokalnych planów przestrzennych, złożone na piśmie do dyrektora ds. usług, planowania, County Hall, John Street, Kilkenny i otrzymane przed godziną 4 w piątek 17 grudnia 2010 r., będą brane pod uwagę przed Opracowywane są Miejscowe Plany Przestrzenne. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres localareaplans@kilkennycoco.ie

Informacje o prawdopodobnych znaczących skutkach dla środowiska wprowadzenia proponowanych istotnych zmian w projektach planów będą również dostępne do wglądu i zostaną wzięte pod uwagę przedłożenie lub spostrzeżenie w związku z takimi informacjami przekazanymi do Urzędu Planowania w wyżej wymienionym okresie przed dokonaniem jakiejkolwiek Materialnej Zmiany.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem Forward Planning pod numerem 056-7794010.

Johna McCormacka
Dyrektor Usług
15th Listopad 2010

Porażka

Pobierz proponowane zmiany materiałowe w Fiddown Draft LAP

Pobierz AA Screening proponowanych zmian materiałowych do Fiddown Draft LAP

Pobierz SEA Screening proponowanych zmian materiałowych do Fiddown Draft LAP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Fiddown i Piltown - recenzja

Nowości Strona konsultacyjna Planu Miejscowego Fiddown i Piltown Uruchomiona.

Niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny proponuje sporządzenie lokalnych planów obszaru (LAP) dla Fiddown i Piltown.

Kopię Draft LAP można przeglądać od środy 7 lipca do piątku 20 sierpnia 2010 w następujących lokalizacjach:

GODZINY OTWARCIA LOKALIZACJI
Wydział Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, John Street pon.-pt. 9:1-2:4, XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro rejonowe Newrath pon.-pt. 9:5-XNUMX:XNUMX

Piltown Parish Community Centre, Piltown od poniedziałku do soboty od 9:10.30 do XNUMX:XNUMX

Projekty planów będą również dostępne na stronie internetowej Rady www.kilkennycoco.ie od 7 lipca 2010 r.
Zgłoszenia dotyczące Projektów Miejscowych Planów Przestrzennych, złożone na piśmie do Director of Services, Planning, County Hall, John Street, Kilkenny i otrzymane przed godziną 4:20 w dniu 2010 sierpnia XNUMX r., będą brane pod uwagę przed sporządzeniem Miejscowych Planów Przestrzennych . Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres localareaplans@kilkennycoco.ie

Kopie Draft LAP będą dostępne do nabycia w Dziale Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny w cenie 20 euro za wersję papierową.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem Forward Planning pod numerem 056-7794018.

Pobierz dokumenty planu i mapy

**Nowy Strona konsultacyjna Planu Miejscowego Fiddown i Piltown Uruchomiona.

KONIEC

Fiddown Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego 2010 (1.10 MB dokumentu PDF)

Mapy - Fiddown Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego 2010 (Dokument PDF 216 KB)

Załączniki Fiddown Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego (Dokument PDF 19.1 MB)

Raporty środowiskowe

Raport przesiewowy odpowiedniej oceny Fiddown

Raport z przeglądu strategicznej oceny środowiskowej Fiddown

Ocena siedliska

Ocena siedlisk zostanie wkrótce przeprowadzona w Fiddown i Piltown. Szereg takich ocen przeprowadza się w miastach i wsiach hrabstwa Kilkenny, gdzie mają zostać zweryfikowane lokalne plany zagospodarowania przestrzennego. Oceny pomogą w podkreśleniu i dokonaniu przeglądu dziedzictwa przyrodniczego obszarów i będą stanowić wkład w proces tworzenia planów. Ulotka informacyjna dostępna jest tutaj:

Fiddown - Ocena siedlisk

 

Podsumowanie spotkania konsultacji społecznych


Po publicznych konsultacjach dotyczących lokalnych planów przestrzennych Fiddown i Piltown, które odbyły się wieczorem 10 listopada 2009 r. w Piltown Parish Community Centre, raport podsumowujący jest już dostępny.

Niniejszy raport podsumowuje kwestie poruszone podczas konsultacji społecznych, szczegółowo opisane przez każdą z grup i jest dostępny tutaj:

Podsumowanie raportu z wieczoru konsultacyjnego

Następnym krokiem będzie rozważenie wszystkich naświetlonych kwestii i zebranie ich w szkic planu, który ma zostać przedstawiony publicznie w lutym/marcu 2010 roku.

Możesz przesłać zgłoszenie do procesu wstępnego projektu do godziny 5:15 2010 stycznia XNUMX r.

Wyślij zgłoszenie do:

Dyrektor ds. Usług, Dział Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, John Street

Lub wyślij e-mail na adres localareaplans@kilkennycoco.ie lub skontaktuj się z Claire Kelly pod numerem 056-7794018 w przypadku jakichkolwiek pytań.

Twój wkład jest doceniany.

Johna McCormacka
Dyrektor ds. Usług, Planowanie
07.11.2009

 

 

Zawiadomienie o przeglądzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – październik 2009 r.


Niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny zamierza dokonać przeglądu Lokalnych Planów Terenu dla Fiddown i Piltown oraz przygotować nowe Lokalne Plany Terenu obejmujące te obszary.
Zgłoszenia lub uwagi dotyczące przygotowania niniejszego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można składać na piśmie do Director of Services, Planning, County Hall, John Street, Kilkenny od 6 listopada 2009 r. do godziny 5:15 w piątek 2010 stycznia XNUMX r. lub można złożyć zgłoszenia e-mailem na adres localareaplans@kilkennycoco.ie

W tym okresie odbędą się publiczne spotkania konsultacyjne w celu umożliwienia członkom społeczeństwa zaangażowania się w proces przeglądu Planów. Zapraszamy na warsztaty konsultacji społecznych w Piltown Parish Community Centre we wtorek 10 listopada o godzinie 7.30.

Wszystkie pisemne i e-mailowe zgłoszenia/obserwacje otrzymane do 15 stycznia 2010 r. lub wcześniej zostaną rozpatrzone przez Radę Hrabstwa przed sporządzeniem projektu Miejscowego Planu Przestrzennego.

Johna McCormacka
Dyrektor Usług
30th października 2009

 

Sprawa Miejscowego Planu Przestrzennego 2003

Miejscowy plan przestrzenny Fiddown (518 KB .pdf) 

Mapa celów ochrony (156 KB .pdf)

Mapa celów zagospodarowania przestrzennego  (157Kb.pdf)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do