Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kilkenny City Center

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kilkenny City Center przyjęty 29 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do