Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kilmaców

Plan rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny 2021 jest obecnie odpowiednim dokumentem dotyczącym polityki planowania rozwoju w Kilmacow.
Aby wyświetlić Plan Rozwoju Powiatu, kliknij tutaj

Wariant 2 do Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny 2011

Wariant 2 do Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014, przyjęty 19 września 2011 r., zmodyfikował ramy planowania i mapę zagospodarowania przestrzennego Kilmacow. Widzieć Wariant nr 2 do strategii podstawowej planu rozwoju hrabstwa Kilkenny w celu uzyskania dalszych informacji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kilmaców 2009

Zawiadomienie o adopcji

Rada Hrabstwa Kilkenny formalnie przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kilmacow na posiedzeniu Rady Hrabstwa w dniu 21 grudnia 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dostępny na tej stronie internetowej poniżej. Jest również dostępny do wglądu w Dziale Planowania w County Hall, John Street, Kilkenny w godzinach od 9 do 1 od poniedziałku do piątku.

Egzemplarze LAP można nabyć za pośrednictwem Wydziału Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny w cenie 20 euro za wersję papierową.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kilmacow (2 MB. PDF) i zobacz Strona Erraty (7 kb)

Mapa 1: Podział na strefy i fazy (412 Kb .PDF)

Mapa 2: Dziedzictwo (259 Kb .PDF)

 

Raporty środowiskowe

Raport z przeglądu w celu odpowiedniej oceny proponowanych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kilmacow (827 KB. PDF)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko: analiza proponowanych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kilmacow (973 Kb .PDF)

Zarchiwizowane materiały

Zawiadomienie o proponowanych zmianach w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kilmacow

Rada Hrabstwa Kilkenny jest w trakcie sporządzania Planu Lokalnego dla Kilmacow i proponuje wprowadzenie szeregu zmian/modyfikacji do wcześniej opublikowanego Planu Planu.

Proponowane zmiany można sprawdzić od piątku 9 października do piątku 6 listopada 2009 r. w następujących lokalizacjach:

LOKALIZACJAGODZINY OTWARCIA
Wydział Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkennypon. - pt.
9-1 i 2-4
Biuro rejonowe Newrathpon. - pt. 9:5 - XNUMX:XNUMX
Ratusz w KilmacowieW godzinach pracy


Kopię proponowanych zmian można również pobrać z tej witryny internetowej.

Zgłoszenia dotyczące proponowanych zmian, złożone na piśmie do dyrektora ds. usług, wydziału planowania, County Hall, John Street, Kilkenny i otrzymane przed godziną 4:6 w piątek, 2009 listopada XNUMX r., będą brane pod uwagę przed miejscowym planem przestrzennym jest zrobione. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres localareaplans@kilkennycoco.ie

Informacje o prawdopodobnym znaczącym wpływie na środowisko wprowadzenia proponowanych zmian będą również dostępne do wglądu, a przed dokonaniem jakichkolwiek zmiana.

WIECZÓR INFORMACJI
Wieczór informacyjny odbędzie się w środę 21 października w sali społeczności Kilmacow (Sala Barrow) od 7:9 do XNUMX:XNUMX. Celem wieczoru informacyjnego jest umożliwienie społeczeństwu obejrzenia Wstępnego Planu i Proponowanych Wariacji oraz porozmawiania z członkiem zespołu planującego.

Johna McCormacka
Dyrektor Usług

Data: 7 października 2009

Kilmacow Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego 2009-2015 Proponowane zmiany (dokument Adobe PDF 125 KB)

Kilmacow Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego 2009-2015 Proponowane Wariacje Mapy (Dokument Adobe PDF 3.52 MB)

Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego

Pobierz dokumenty

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń i wieczoru informacyjnego

W związku z poprzednim zawiadomieniem dotyczącym publicznego wystawienia Projektu Miejscowego Planu Obszaru Kilmacow, zgłoszenia lub uwagi do LAP można składać na piśmie do Dyrektora Usług, Działu Planowania, County Hall, John Street, Kilkenny lub pocztą elektroniczną na adres: localareaplans@kilkennycoco.ie.

Pierwotny termin zakończenia, 17 lipca, został przedłużony do 31 lipca. Wszystkie pisemne i e-mailowe zgłoszenia/obserwacje otrzymane w dniu lub przed godziną 4 w dniu 31 lipca 2009 r. będą brane pod uwagę przed sporządzeniem Miejscowego Planu Przestrzennego.

Wieczór informacyjny odbędzie się w środę 1 lipca w sali gminy Kilmacow od 7:9 do XNUMX:XNUMX. Celem Wieczoru Informacyjnego jest umożliwienie społeczeństwu obejrzenia Wstępnego Planu i porozmawiania z członkiem zespołu planującego przed złożeniem wniosków dotyczących planów.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem Forward Planning pod numerem 056-7794234.

Publiczna prezentacja Draft LAP

Niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny proponuje sporządzenie Lokalnego Planu Obszaru (LAP) dla Kilmacow.

Kopię Projektu LAP można przeglądać od piątku 5 czerwca do piątku 17 lipca 2009 r. w następujących lokalizacjach:

 
LOKALIZACJAGODZINY OTWARCIA
Sekcja Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, John Streetpon. - pt. 9:4 - XNUMX:XNUMX
Biuro rejonowe Newrathpon. - pt. 9:5 - XNUMX:XNUMX
Ratusz w KilmacowieW godzinach pracy

 

Projekt planu będzie również dostępny pod linkiem na tej stronie na stronie internetowej Rady

Zgłoszenia dotyczące Projektu Miejscowego Planu Przestrzennego, złożone na piśmie do Dyrektora ds. Usług, Planowania, County Hall, John Street, Kilkenny i otrzymane przed godziną 4:17 w dniu 2009 lipca XNUMX r., będą brane pod uwagę przed sporządzeniem Miejscowego Planu Przestrzennego . Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres localareaplans@kilkennycoco.ie

Kopie Projektu LAP będą również dostępne do nabycia za pośrednictwem Wydziału Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny w cenie 20 euro za wersję papierową i 2 euro za płytę CD.

Wieczór informacyjny odbędzie się w środę 17 czerwca 2009 r. w sali gminy Kilmacow w godzinach 2-5 i 6-9. Celem Wieczoru Informacyjnego jest umożliwienie społeczeństwu obejrzenia Wstępnego Planu i porozmawiania z członkiem zespołu planującego przed złożeniem wniosków dotyczących planów.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem Forward Planning pod numerem 056-7794234.

Johna McCormacka
Dyrektor Usług

Etap przed draftem

Informacje na temat wstępnego Projektu Miejscowego Planu Przestrzennego Kilmacow (plik PDF 12Mb)

 

Konsultacje społeczne Jesień 2008

Zawiadomienie publiczne o dalszych warsztatach konsultacyjnych dotyczących projektu planu miejscowego Kilmacow

Rada Hrabstwa Kilkenny przygotowuje Projekt Miejscowego Planu Przestrzennego dla Kilmacow. W ramach procesu przygotowania planu w marcu i kwietniu 2008 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z tym zorganizowano dodatkowe warsztaty konsultacji społecznych w celu bardziej szczegółowego omówienia szeregu zagadnień. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w tych warsztatach konsultacji społecznych, które odbędą się w Sali Gminy w Kilmacow we wtorek 28 października 2008 r. o godz. 7.00  

Format wieczoru będzie następujący:

  1. Wprowadzenie
  2. Ćwiczenie społeczności 1 – obserwacje/dyskusja na temat wielkości osady
  3. Przerwa na kawę
  4. Ćwiczenie społeczności 2 – Rozpoznawanie charakteru wioski
  5. Wnioski

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w tych warsztatach. 

 

Johna McCormacka
Dyrektor Usług
13th października 2008

OGŁOSZENIE PUBLICZNE

Rada Hrabstwa Kilkenny

Niniejszym informuje się, że Rada Hrabstwa Kilkenny zamierza przygotować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Kilmacowa.

Zgłoszenia lub uwagi dotyczące przeglądu istniejących planów i sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej do reżyser Usługi, Dział Planowania, Urząd Hrabstwa, Johns Street, Kilkenny od daty niniejszego zawiadomienia do godziny 5:18 w piątek 2008 kwietnia XNUMX r. włącznie lub możesz przesyłać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres kilmacowlap@kilkennycoco.ie

Zapraszamy na warsztaty konsultacji społecznych w Foxes Den Pub w Upper Kilmacow we wtorek 1 kwietnia 2008 o godzinie 7.00

Wszystkie otrzymane pisemne i e-mailowe zgłoszenia/obserwacje do dnia 18 kwietnia 2008 r. zostaną rozpatrzone przez Radę Powiatu przed sporządzeniem projektu Miejscowego Planu Przestrzennego.

Zgłoszenia dotyczące Kilmacowa otrzymane wcześniej w ramach przygotowania Projektu Planu Zagospodarowania Powiatu 2008 – 2014 będą rozpatrywane jako część przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Johna McCormacka
Dyrektor Usług
12th marca 2008

 

Pobierz Kilmacow Lokalnie Ulotka informacyjna planu obszaru

Zwrócone ankiety otrzymane w kwietniu 2008 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do