Planowanie egzekwowania

Planowanie egzekwowania

Planowanie egzekwowania

Ustawodawstwo wprowadzone zarówno w ustawach o planowaniu i rozwoju z 2000 r. z późniejszymi zmianami, jak i przepisach o planowaniu i rozwoju z 2001 r. z późniejszymi zmianami, nałożyło większy ciężar na władze planistyczne, jednocześnie dając im większe uprawnienia do podejmowania działań przeciwko nieautoryzowanym inwestycjom. 

Wykonywanie nieautoryzowanego rozwoju jest przestępstwem i każdy, kto podjął nieautoryzowane opracowanie, może zostać poddany postępowaniu egzekucyjnemu. Egzekwowanie jest zatem środkiem, za pomocą którego Urząd Planowania zapewnia, że ​​nieautoryzowane zagospodarowanie staje się zgodne z prawem planistycznym.

Postępowanie egzekucyjne można wszcząć w przypadku, gdy zabudowa nie jest lub nie została zabudowana zgodnie z warunkami udzielonego Pozwolenia na Zagospodarowanie Przestrzennego. Można również podjąć działania w odniesieniu do zwolnionej inwestycji, jeśli taka inwestycja nie spełnia wszystkich warunków i ograniczeń związanych z wymienioną klasą zwolnionej inwestycji.

Jedną z konsekwencji posiadania nieautoryzowanego lub niezgodnego rozwoju są koszty naprawy takiego rozwoju z punktu widzenia planowania. Opłaty za utrzymanie i opłaty rozwojowe są należne Radzie Hrabstwa Kilkenny w wyniku działań podjętych w ramach Egzekwowania. Problemy pojawiają się również podczas sprzedaży lub przeniesienia mienia, na którym podjęto działania egzekucyjne.

W pewnych okolicznościach organ ds. planowania może uznać, że skarga jest błaha lub pozbawiona treści. Po otrzymaniu ważnej skargi Urząd Planowania zbada sprawę, która może obejmować inspekcje na miejscu i dalsze zapytania wraz z wydawaniem ustawowych zawiadomień.  

Jeśli chcesz złożyć ważną skargę dotyczącą nieautoryzowanego rozwoju w Twojej okolicy, wypełnij formularz skargi (patrz link poniżej) w całości i odeślij go pocztą elektroniczną na adres planenforcement@kilkennycoco.ie  lub pocztą do Działu Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, John Street, Kilkenny.

Prosimy pamiętać, że nie jest polityką Rady Hrabstwa Kilkenny badanie anonimowych skarg.

Formularz reklamacyjny dotyczący egzekwowania planowania .docx (rozmiar 41 KB)


Aby uzyskać informacje na temat postępowania egzekucyjnego, skorzystaj z poniższych łączy.

Przewodnik po planowaniu egzekwowania przepisów w Irlandii — DoECLG, listopad 2012 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do