Odwołania dotyczące planowania

Odwołania dotyczące planowania

An Bord Pleanála to krajowa niezależna komisja odwoławcza. W przypadku wydania przez organ ds. planowania decyzji dotyczącej wniosku o planowanie, każdy uczestnik wniosku może odwołać się od tej decyzji do An Bord Pleanála.

Wytyczne i dokumentacja w celu złożenia odwołania są dostępne w Bord Pleanála - link do strony internetowej An Bord Pleanala tutaj

Informacje dotyczące wniesienia odwołania można również znaleźć tutaj (Patrz ulotka nr 5)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do