Rozbudowa 2 mieszkań w Starej Remizie Straży Pożarnej, High St Graiguenamanagh

Ustawa o planowaniu i rozwoju 2000 - 2018

Przepisy dotyczące planowania i rozwoju 2001 - 2018

OGŁOSZENIE O PROPONOWANEJ BUDOWIE PRZEZ WŁADZĘ LOKALNĄ

 

Rozbudowa 2 mieszkań w Starej Remizie Straży Pożarnej, High St Graiguenamanagh

w miasteczkach Graiguenamanagh i Brandondale [R95F886]

 

Zgodnie z częścią 8, art. 81 powyższych przepisów, Rada Hrabstwa Kilkenny niniejszym przedstawia propozycje dotyczące następującej zabudowy na powyższym terenie:

  • Budowa mieszkań 2 x 1 łóżkowych
    Roboty obejmują: Rozbiórka istniejących budynków na miejscu, porządkowanie terenu, prace zagospodarowania terenu

Plany i szczegóły proponowanego rozwoju będą dostępne do wglądu lub zakupu za opłatą nieprzekraczającą uzasadnionych kosztów wykonania kopii w godzinach pracy od Piątek 7Czerwiec 2019 aż do piątek 5 lipca 2019 włącznie, w Wydziale Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John St., Kilkenny City z 9 am do 1:2 i XNUMX:XNUMX do 4:XNUMX w poniedziałek do Piątek.

 Szczegóły proponowanego rozwoju można również zobaczyć na https://consult.kilkenny.ie

Zgłoszenia lub spostrzeżenia w zakresie projektowanej zabudowy, dotyczące prawidłowego planowania i zrównoważonego rozwoju terenu, na którym inwestycja będzie realizowana, mogą być dokonywane:

  • Online pod adresem https://consult.kilkenny.ie/,
  • na piśmie do Sekcji Planowania, Rady Hrabstwa Kilkenny, Urzędu Hrabstwa, John Street, Kilkenny lub
  • Wysłane na następujący adres e-mail Housingpart8@kilkennycoco.ie .

Najpóźniejsza godzina i data otrzymania zgłoszeń dotyczących rozwoju to 5.00 w piątek 19 lipca 2019 r.
Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone „Apartamenty w starej remizie straży pożarnej – część 8 Zgłoszenie do planowania"

Zgodnie z wymogami art. 120 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2001 r. (z późniejszymi zmianami) Urząd ds. Planowania dokonał wstępnego badania charakteru, wielkości i lokalizacji planowanej zabudowy. Organ uznał, że nie ma realnego prawdopodobieństwa znaczącego oddziaływania na środowisko wynikającego z planowanej inwestycji i ustalono, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie planowania i rozwoju z 2001 r. (z późniejszymi zmianami), jeżeli jakakolwiek osoba uważa, że ​​planowana do realizacji inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko, może w dowolnym momencie przed upływem 4 tygodni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia zwrócić się do An Bord Pleanála o ustalenie, czy inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko.

 

Mary Mulholland, dyrektor ds. usług

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do