Zawiadomienie o proponowanym rozwoju: Watergate Urban Park

Proponowana budowa parku miejskiego w obszarze na południe od teatru Watergate pomiędzy Parliament Street i Horse Barrack Lane

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. z późniejszymi zmianami

Regulamin Planowania i Rozwoju z 2001 r. z późniejszymi zmianami


OGŁOSZENIE O PROPONOWANEJ BUDOWIE PRZEZ WŁADZĘ LOKALNĄPark Miejski WatergateZgodnie z postanowieniami Części XI Ustawy o Planowaniu i Rozwoju z 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz Części 8, Artykułu 81 Przepisów dotyczących Planowania i Rozwoju z 2001 r. z późniejszymi zmianami, Rada Hrabstwa Kilkenny informuje o zamiarze budowy Watergate Urban Park Scheme w Kilkenny.

Główne cechy proponowanego rozwoju będą składać się z;

 

 • Budowa parku miejskiego na południe od teatru Watergate pomiędzy Parliament Street i Horse Barrack Lane
 • Zapewnienie przejazdu dla pieszych i rowerzystów między Parliament Street a Horse Barrack Lane
 • Zapewnienie miejsc do siedzenia na zewnątrz
 • Zapewnienie konstrukcji typu baldachim, aby zapewnić schronienie nad częścią parku
 • Zapewnienie oświetlenia publicznego
 • Demontaż i rekonstrukcja części muru granicznego z bloczków betonowych pomiędzy Teatrem Watergate a parkiem
 • Zapewnienie podniesionej powierzchni sceny przylegającej do teatru Watergate w celu ułatwienia występów na świeżym powietrzu
 • Zapewnienie nasadzeń i okładzin ściennych w celu ekranowania sąsiednich granic
 • Zapewnienie nowego systemu odwadniającego wraz z tłumieniem spływu wód powierzchniowych
 • Zapewnienie miejsc parkingowych na tyłach Teatru Watergate
 • Zmiana istniejącego doku załadunkowego dla teatru Watergate i zapewnienie dodatkowej powierzchni załadunkowej

Plany i szczegóły proponowanego rozwoju będą dostępne do wglądu lub zakupu za opłatą nieprzekraczającą uzasadnionych kosztów wykonania kopii w godzinach pracy od Poniedziałek listopada 1st 2021 do Piątek, listopad 26th 2021 włącznie, w następującym biurze Rady Hrabstwa Kilkenny tylko po wcześniejszym umówieniu

 • Wydział Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Ratusz, John St., Kilkenny City od 9:1 do 2:4 i 056:7794010 do XNUMX:XNUMX od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem weekendów i świąt). Aby umówić się na spotkanie prosimy o kontakt: XNUMX XNUMX lub e-mail: planowanie@kilkennycoco.ie
 • Szczegóły proponowanego rozwoju można również zobaczyć na https://consult.kilkenny.ie/en/consultation/watergate-urban-park
   
  Zgodnie z wymogami art. 120 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2001 r. (z późniejszymi zmianami) Urząd ds. Planowania dokonał wstępnego badania charakteru, wielkości i lokalizacji planowanej zabudowy. Organ uznał, że nie ma realnego prawdopodobieństwa znaczącego oddziaływania na środowisko wynikającego z planowanej inwestycji i ustalono, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie jest wymagana.
   
  Zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie planowania i rozwoju z 2001 r. (z późniejszymi zmianami), jeżeli jakakolwiek osoba uważa, że ​​planowana do realizacji inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko, może w dowolnym momencie przed upływem 4 tygodni od daty publikacji niniejszego zaktualizowanego zawiadomienia zwrócić się do An Bord Pleanála o ustalenie, czy inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko.
   
  Zgłoszenia lub spostrzeżenia dotyczące planowanego zagospodarowania, dotyczące właściwego planowania i zrównoważonego rozwoju obszaru, na którym inwestycja będzie realizowana, mogą być składane on-line pod adresem https://consult.kilkenny.ie/en/consultation/watergate-urban-parkpisemnie do Działu Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny lub na następujący adres e-mail watergateurbanparkpart8@kilkennycoco.pl

Najpóźniejsza godzina i data otrzymania zgłoszeń dotyczących rozwoju to 4.00:XNUMX w piątek Grudzień 10th 2021.
 
Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone „Park Miejski Watergate Część 8"
 
Tim Butler
Dyrektor Usług,
Rada Hrabstwa Kilkenny.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do