Proponowany rozwój — park bioróżnorodności i rekreacji w Kilkenny, Dunmore

Otwarte na zgłoszenia lub uwagi

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. z późniejszymi zmianami Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2001 r. z późniejszymi zmianami

OGŁOSZENIE O PROPONOWANEJ BUDOWIE PRZEZ WŁADZĘ LOKALNĄ

Park bioróżnorodności i rekreacji Kilkenny

Zgodnie z postanowieniami Części XI Ustawy o Planowaniu i Rozwoju z 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz Części 8, Artykuł 81 Przepisów o Planowaniu i Rozwoju z 2001 r. z późniejszymi zmianami, Rada Hrabstwa Kilkenny informuje o swoim zamiarze rozwoju rekreacji i różnorodności biologicznej park na terenie nieczynnego już składowiska odpadów komunalnych w Dunmore w hrabstwie Kilkenny. Zamknięte składowisko zajmuje powierzchnię około. 17 akrów i znajduje się 5 km na północ od centrum miasta Kilkenny. W proponowanym parku wiejskim powstaną szlaki do takich zastosowań, jak spacery, bieganie, jazda na rowerze i biegi na orientację, wraz z możliwościami edukacyjnymi związanymi z dziedzictwem przyrodniczym oraz zwiększaniem i zarządzaniem bioróżnorodnością. Park będzie atrakcyjny dla ogółu społeczeństwa, szkół i grup rekreacyjnych oraz osób o szczególnych zainteresowaniach środowiskowych, takich jak fotografowanie i obserwowanie ptaków w kontekście obiektu bliskiego naturze.

Wjazd do parku, z zapewnionym parkingiem, będzie możliwy z trzech odrębnych punktów dostępu, a mianowicie: -

  • Wioska Dunmore od istniejącego parkingu Dunmore Community Hall i Ścieżki Masowej w miejscowości Loughmerans i Dunmore, południowa część Ścieżki Masowej sąsiaduje z Kościołem Trójcy Przenajświętszej, chronionym
  • Z drogi krajowej N77 (Castlecomer Road) z wykorzystaniem istniejącego wjazdu do Centrum Recyklingu i Unieszkodliwiania Odpadów Dunmore i terenów GAA hrabstwa Kilkenny, z proponowanymi pracami na istniejącym parkingu rozlanym GAA
  • Z proponowanego nowego małego parkingu dla samochodów i rowerów przez Bleach Road

Plany i szczegóły proponowanego rozwoju będą dostępne do wglądu lub zakupu za opłatą nieprzekraczającą uzasadnionych kosztów wykonania kopii w godzinach pracy od 11th grudzień 2020 do 22nd styczeń 2021 włącznie, w następujących biurach Rady Hrabstwa Kilkenny tylko po wcześniejszym umówieniu:

  • Planowanie, Rada Hrabstwa Kilkenny, Ratusz, John St., Kilkenny City od poniedziałku do piątku w godzinach 9:1-2:4 i 056:7794010-XNUMX:XNUMX (z wyjątkiem weekendów, świąt państwowych i świąt). W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt: XNUMX XNUMX lub e-mail: planowanie@kilkennycoco.ie
  • Szczegóły proponowanego rozwoju można również zobaczyć na https://consult.kilkenny.ie/

Zgodnie z wymaganiami art. 120 ust.

charakteru, wielkości i lokalizacji planowanej zabudowy. Organ uznał, że nie ma realnego prawdopodobieństwa znaczącego oddziaływania na środowisko wynikającego z planowanej inwestycji i ustalono, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie planowania i rozwoju z 2001 r. (z późniejszymi zmianami), jeżeli jakakolwiek osoba uważa, że ​​planowana do realizacji inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko, może w dowolnym momencie przed upływem 4 tygodni od daty publikacji niniejszego zaktualizowanego zawiadomienia zwrócić się do An Bord Pleanála o ustalenie, czy inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko.

Zgłoszenia lub uwagi w odniesieniu do proponowanego zagospodarowania, dotyczące właściwego planowania i zrównoważonego rozwoju terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, można składać online pod adresem https://consult.kilkenny.ie/, pisemnie na adres: Sekcja Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny lub wysłane na następujący adres e-mail: kkbiodunmorepart8@kilkennycoco.ie

Najpóźniejsza godzina i data otrzymania zgłoszeń dotyczących rozwoju to 5.00:5 w dniu XNUMXth Luty 2021.

Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone „Kilkenny Biodiversity & Rekreacyjny Park Wiejski – Część 8"

Sean McKeown Dyrektor Usług.

Planowanie, ochrona środowiska, kontrola budynków, parki, LEO/rozwój gospodarczy, marketing turystyczny i usługi weterynaryjne

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do