Program pomocy przeciwpowodziowej Graiguenamangh-Tinnahinch – Konsultacje społeczne nr 1.

Proponowane konsultacje dotyczące programu pomocy przeciwpowodziowej

Program pomocy przeciwpowodziowej Graiguenamangh-Tinnahinch

Konsultacja publiczna nr 1 

Od 18 czerwca 2020 do 9 lipca 2020

Przeglądaj i przesyłaj zgłoszenia online pod adresem: Skonsultuj się.kilkenny.pl

lub prześlij swoje uwagi przez:

E-mail: GTFRS@Byrnelooby.com
Stanowisko: kierownik projektu, Byrne Looby, budynek 2100, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork.

 

Rada Hrabstwa Kilkenny jako Organ Wiodący współpracuje z Urzędem Robót Publicznych i Radą Hrabstwa Carlow w celu opracowania Programu Pomocy Przeciwpowodziowej w Graiguenamanagh-Tinnahinch poprzez zapewnienie Programu, który jest akceptowalny technicznie, społecznie, ekologicznie i ekonomicznie.

Proponowany program pomocy przeciwpowodziowej dla Graiguenamanagh-Tinnahinch jest na wczesnym etapie, a Rada Hrabstwa Kilkenny jako organ wiodący i we współpracy z niedawno mianowanymi inżynierami Byrne Looby Consulting Engineers chcą uwzględnić poglądy i wiedzę lokalną lokalnej społeczności i wszystkich zainteresowanych stron kto może być zainteresowany planami.

Jak zaangażować się w Konsultację:

  1. Zapoznaj się z załączoną prezentacją i ulotką informacyjną dotyczącą schematu, znajdującą się w sekcji „Materiały” po prawej stronie ekranu.
  2. Kliknij łącze Prezentacja audio znajdujące się pod „odniesieniami” po prawej stronie ekranu, aby usłyszeć prezentację audio.
  3. Informacje zwrotne/zgłoszenia można rejestrować na konsultacja.kilkenny.ie przechodząc do zakładki „przesyłanie” po prawej stronie ekranu lub alternatywnie wysyłając wiadomość lub e-mail na poniższe dane kontaktowe.
  4. Wypełnij załączony Kwestionariusz Online znajdujący się po prawej stronie ekranu pod „odniesieniami” lub alternatywnie pobrane kwestionariusze można wysłać lub wysłać pocztą elektroniczną na poniższe dane kontaktowe.
  5. E-mail:GTFRS@Byrnelooby.com
  6. Wyślij do: Kierownik projektu Graiguenamanagh-Tinnahinch FRS, ByrneLooby, budynek 2100, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork.

Co się potem dzieje:

Wszystkie uwagi otrzymane w odpowiedzi na te konsultacje publiczne zostaną rozpatrzone i zostaną wzięte pod uwagę w przygotowaniu etapu 1 programu Graiguenamanagh-Tinnahinch przeciwpowodziowego, studium inżynieryjnego i środowiskowego.

Rada Hrabstwa Kilkenny będzie traktować wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe jako poufne. Rada Hrabstwa Kilkenny będzie przechowywać Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne i zgodnie z Polityką Rady w sprawie przechowywania danych i odpowiednimi przepisami o ochronie danych, szczegóły dostępne pod adresem www.kilkennycoco.ie/eng/Your_Council/Data-Protection.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do