Zawiadomienie o proponowanym materialnym naruszeniu planu rozwoju Kilkenny City & Environs 2014-2020

Zawiadomienie o proponowanym materialnym naruszeniu planu rozwoju miasta Kilkenny i okolic na lata 2014-2020

Comhairle Chontae Chill Chainnigh
Rada Hrabstwa Kilkenny

AKTY PLANINGOWE I ROZWOJOWE 2000 - 2017
OGŁOSZENIE O PROPONOWANEJ ISTOTNEJ NARUSZENIE
PLAN ROZWOJU MIASTA I ŚRODOWISKA KILKENNY 2014-2020

Numer referencyjny w Rejestrze Planowania: 18/59

Niniejszym zawiadamia się, zgodnie z sekcją 34 (6) Ustawy o planowaniu i rozwoju 2000-2017, że Rada Hrabstwa Kilkenny zamierza rozważyć decyzję o udzieleniu pozwolenia na Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Centrum Zasobów Środowiskowych składające się z trzykondygnacyjnej struktury oraz obiektów rekreacyjnych i krajobrazu ulepszenia. Placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewni usługi zdrowotne i socjalne HSE oraz przychodnie ogólne i powiązane sale konferencyjne, biura administracyjne, pomieszczenia mieszkalne dla personelu, przyjęcia i inne zastosowania. Prace zewnętrzne przy konstrukcji obejmują instalację dachową i oznakowanie. Centrum Zasobów Społecznych będzie obiektem z własnymi drzwiami zlokalizowanym na parterze proponowanego obiektu. Propozycje obejmują również nowe wjazdy dla samochodów przy Golf Links Road, parking dla samochodów i rowerów, teren odłogowany, chodniki, ścieżki rowerowe, podstację ESB i skład odpadów, przepompownię, oświetlenie i znak totemu. Obiekty rekreacyjne obejmują zapewnienie szkolnego boiska do ćwiczeń sportowych i związanych z nim prac oraz prac krajobrazowych i ulepszeń istniejącej otwartej przestrzeni i stawów w celu utworzenia parku publicznego, rozwój proponowany w ramach rejestru planowania nr 18/59 w celu uzyskania pozwolenia na budowę w Lakeside and Golf Linki drogowe, Kilkenny.

Rozwój naruszyłby w istotny sposób następujące: cel zagospodarowania przestrzennego ukończenia Plan rozwoju miasta i okolic Kilkenny:

3.4.5.6 Udogodnienia / Zielone linki / Ochrona bioróżnorodności / Otwarta przestrzeń / Rekreacja
Cel: umożliwienie zielonych powiązań i ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowanie, zapewnienie i
poprawić otwartą przestrzeń rekreacyjną.
Dozwolone Zastosowania: Otwarta przestrzeń, kluby sportowe, budynki rekreacyjne, stoiska, pawilony, rolnictwo
zastosowania, miejsca postoju i instalacje użyteczności publicznej.

Wniosek, jeśli zostanie przyznany, byłby sprzeczny z tym celem zagospodarowania przestrzennego.
Szczegóły dotyczące inwestycji można obejrzeć lub zakupić w Biurze Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Ratusz, John Street, Kilkenny, w godzinach pracy (9.00-1 i 2-4.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Wszelkie zgłoszenia lub uwagi dotyczące podjęcia decyzji o udzieleniu zezwolenia otrzymane nie później niż 4 tygodnie od środy 6 czerwca 2018 r. zostaną należycie rozpatrzone przez Urząd Planowania.


____________________
Seana McKeown.
Dyrektor Usług,
Dział planowania,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
Jana,
Kilkenny.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do