Rozwój strategiczny

Strategiczny rozwój infrastruktury można ogólnie określić jako rozwój o strategicznym znaczeniu gospodarczym lub społecznym dla państwa lub regionu. Obejmuje to również rozwój, który w istotny sposób przyczyni się do realizacji któregokolwiek z celów Krajowych Ram Planowania lub jakiejkolwiek regionalnej strategii przestrzenno-gospodarczej dla obszaru lub który będzie miał istotny wpływ na obszar więcej niż jednego organu planistycznego.

Strategiczny rozwój mieszkalnictwa:

Wnioski o planowanie strategicznego rozwoju mieszkalnictwa (SHD) podlegają następującym przepisom:

  • Ustawa o planowaniu i rozwoju (mieszkania) oraz najmie mieszkań z 2016 r.
  • Planowanie i rozwój (Strategiczne Osiedle Mieszkaniowe) Przepisy 2017

Wnioski projektowe dla osiedli mieszkaniowych obejmujących ponad 100 jednostek mieszkalnych i ponad 200 miejsc noclegowych dla studentów były wcześniej składane bezpośrednio do An Bord Pleanála. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź https://www.pleanala.ie/en-ie/strategic-housing-development

Postanowienia dotyczące inwestycji mieszkaniowych na dużą skalę zastąpiły obecnie strategiczne inwestycje mieszkaniowe. Spójrz tutaj https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/planning/planning-applications/large-scale-residential-developments/

Infrastruktura strategiczna:

Rozwój infrastruktury strategicznej (SID) można ogólnie określić jako rozwój o strategicznym znaczeniu gospodarczym lub społecznym dla państwa lub regionu. 

Obejmuje to również rozwój, który będzie 

  • przyczynić się w znaczący sposób do realizacji któregokolwiek z celów Strategii Przestrzennej Kraju lub regionalnej strategii przestrzenno-gospodarczej dla obszaru
    or 
  • mieć znaczący wpływ na obszar więcej niż jednego organu planistycznego.

Aplikacje planistyczne dla niektórych prywatnych inwestycji na dużą skalę, zazwyczaj klasy, która:

  • wymagają oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)
  • Bord Pleanala zaświadcza, że ​​spełnia kryteria, o których mowa powyżej, 

należy kierować bezpośrednio do An Bord Plealála.

Gdy wniosek o wydanie SID zostanie złożony w An Bord Pleanala dla jurysdykcji hrabstwa Kilkenny, dokumentacja zostanie również udostępniona do wglądu lub zakupu w naszych biurach planowania.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.pleanala.ie/en-ie/strategic-infrastructure-development-guide

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do