Program pomocy przeciwpowodziowej Ballyhale

Ballyhale, Kilkenny, program pomocy przeciwpowodziowej

Ballyhale FRS

Rada Hrabstwa Kilkenny powołała DBFL Consulting Engineers w marcu 2020 r., aby opracować zrównoważony program pomocy powodziowej dla Ballyhale. Program jest finansowany przez Urząd Robót Publicznych (OPW) w ramach krajowego funduszu o wartości 1 mld euro ogłoszonego przez rząd w maju 2018 r.

Celem tego projektu jest identyfikacja, zaprojektowanie i budowa Planu Przeciwdziałania Powodziom, który jest technicznie, społecznie, ekonomicznie i społecznie akceptowany, aby złagodzić ryzyko powodzi dla Wspólnoty Ballyhale.

Realizacja projektu składa się z 5 etapów:

  • Etap 1: Rozwój i projektowanie schematów (Bieżący etap - rozpoczęty w marcu 2020)
  • Etap 2: Planowanie
  • Etap 3: Oferta
  • Etap 4: Budowa
  • Etap 5: Przekazać


Spinki do mankietów:

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do