Badanie Zarządzania Mobilnością Callana 2021 – 2026

Badanie zarządzania mobilnością Callana 2021–2026
dla
Rada Hrabstwa Kilkenny


Callan-Mobility-Management-Study-2021---2026.pdf (rozmiar 5.7 MB)

Cel

Firma Roadplan Consulting została wyznaczona przez Radę Hrabstwa Kilkenny do opracowania studium zarządzania mobilnością w ramach projektu/inicjatywy dla Callan i jego okolic, biorąc pod uwagę następujące cele, które są kluczowymi i strategicznymi celami planu lokalnego Callan:

„Poprawa połączeń północ-południe i realizacja programu zrównoważonego transportu, skupiającego się na poprawie infrastruktury pieszej i rowerowej”.

„Poprawa publicznego dostępu do zasobów historycznych i kulturowych oraz zarządzania nimi, w tym między innymi kościoła Mariackiego, Bridge Street, The Motte Meadow, kompleksu klasztornego i Callan Workhouse”.

„Koncentrując się na Bridge Street, środki te zostaną połączone z szeregiem propozycji zarządzania ruchem, w tym dodatkowymi parkingami poza ulicą, które poprawią witalność centrum miasta, aw szczególności Bridge Street, a także będą wspierać zdrowy tryb życia”.

Niniejsze Studium obejmuje zatem przegląd sieci transportowej w mieście i wokół niego oraz ocenę związanych z nim potrzeb związanych z podróżowaniem, w celu zasugerowania potencjalnych ulepszeń w zarządzaniu transportem potrzebnych do sprostania ekspansji miasta. Studium sugeruje działania, które można podjąć, aby zapewnić optymalny i zrównoważony przepływ osób, towarów i pojazdów oraz przedstawia zestaw celów zarządzania mobilnością w odniesieniu do poniższej hierarchii:

  • Badanie wykonalności wspierania ulepszeń mobilności pieszych, rowerzystów i pojazdów;
  • Badanie wykonalności zapewnienia dodatkowych połączeń pieszych i rowerowych;
  • Badanie wykonalności wspierania ulepszeń w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wszystkich rodzajów transportu, w szczególności transportu publicznego;
  • Badanie wykonalności zmniejszenia zatorów drogowych poprzez zarządzanie ruchem i ulepszenia skrzyżowań;
  • Badanie wykonalności wspierania ulepszeń parkingów samochodowych.

Sugestie przedstawione w niniejszym Studium mają na celu poinformowanie o reakcjach na potrzeby transportowe w Callan. Propozycje te nie określają zasad, z którymi należy się zapoznać przy wydawaniu pozwoleń administracyjnych na realizację projektów. Mają one charakter niewiążący i doradczy i nie stanowią porządku publicznego.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do