Centralny schemat dostępu

Centralny schemat dostępu Model mostu nocnego

5 września 2016

Informacja prasowa 5 września 2016 r. Ponowne otwarcie Parku Pokoju

31st sierpień 2016

Informacja o mieszkańcach

Aktualizacja 11 grudnia 2015

Rysunki przeglądowe KCAS

KCAS Rysunek nr 1

KCAS Rysunek nr 2

KCAS Rysunek nr 3

KCAS Rysunek nr 4

Ocena ekologiczna KCAS listopad 2015.pdf (rozmiar 823.7 KB)

Raport z monitoringu KCAS Flynn Furney, październik 2015.pdf (rozmiar 1.2 MB)

Raport z monitoringu KCAS Flynn Furney sierpień 2015.pdf (rozmiar 112 KB)

Raport z monitoringu KCAS Flynn Furney, maj 2015.pdf (rozmiar 1.2 MB)

Aktualizacja 30 października 2015
Notatka dla mieszkańców październik 2015.pdf (rozmiar 18.3 KB)

Aktualizacja 27 lipca 2015

Informacja o mieszkańcach

 

Aktualizacja 14 kwietnia 2015

Komunikat prasowy z 14 kwietnia 2015 r. Christopher O'Keefe przeciwko Radzie Hrabstwa Kilkenny Ugoda w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Aktualizacja 5 marca 2015

Wniosek Rady Hrabstwa Kilkenny na podstawie sekcji 146A Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - decyzja An Bord Pleanala.pdf (rozmiar 44.5 KB)

Aktualizacja 10 lutego 2015

Zgłoszenie KCAS do ABP w sprawie prac w rzece.pdf (rozmiar 640.3 KB)

Aktualizacja 13 października 2014

Model mostu KCAS.jpg (rozmiar 430.8 KB)

Prezentacja publicznego ekranu KCAS.pdf (rozmiar 8.3 MB)

Aktualizacja 24 września 2014

Komunikat prasowy: Kilkenny Central Access Scheme

Aktualizacja 22 września 2014

Komunikat prasowy: Sąd Najwyższy odrzuca wnioski o wydanie nakazów przeciwko Radzie Hrabstwa Kilkenny

Aktualizacja 15 września 2014

Komunikat prasowy dotyczący nakazu Sądu Najwyższego

Aktualizacja 11 września 2014

Komunikat prasowy: Aktualizacja dotycząca rozprawy w Sądzie Najwyższym

Aktualizacja 5 września 2014

Komunikat prasowy: Tymczasowe postanowienie Sądu Najwyższego

Aktualizacja 3 września 2014

Pobierz - KCAS-Review-28-08-2014-Dr-Sean-Brady

Pobierz — komunikat prasowy dotyczący centralnego systemu dostępu do recenzji

Aktualizacja 28 sierpnia 2014

Komunikat prasowy: witryna Central Access Scheme w Greens Bridge

Komunikat prasowy: Specjalne posiedzenie Rady Hrabstwa odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 r.

Odpowiedź pełniącego obowiązki dyrektora naczelnego na wniosek o sekcję 140

Aktualizacja 26 sierpnia 2014

Komunikat prasowy: Przewodniczący Rady wzywa do zakończenia protestów w Greensbridge

Aktualizacja 21 sierpnia 2014

Komunikat prasowy: Specjalne posiedzenie Rady Hrabstwa odbędzie się 25 sierpnia 2014 r.

Aktualizacja 19 sierpnia 2014

Kilkenny Central Access Scheme - Kontrakt na roboty publiczne dla ROBÓT INŻYNIERSKICH zaprojektowany przez PRACODAWCĘ PW-CF3.pdf (rozmiar 825 KB)

Aktualizacja 28 lipca 2014

Prezentacja dla Kilkenny Rotary Club 28 lipca 2014.pdf (rozmiar 6.3 MB)

Aktualizacja 25 lipca 2014

Kilkenny Central Access Scheme — list akceptacyjny

Kilkenny Central Access Scheme - Umowa

Kilkenny Central Access Scheme - Powołanie Inspektora Projektu

Kilkenny Central Access Scheme — list intencyjny do Cradocks

Aktualizacja 11 lipca 2014

Prezentacja KCAS dla Rady 11 lipca 2014 r.

Prezentacja dla Rady na temat renowacji mostu Zielonych 11 lipca 2014 r.

Aktualizacja 4 lipca 2014

Informacje publiczne dla mieszkańców-Kilkenny Centralny schemat dostępu Budowa mostu

Zaktualizuj 14 maja 2014

Wspólne oświadczenie Taisce i KCC.docx (rozmiar 12.5 KB)

Zaktualizuj 7 maja 2014

Komunikat prasowy CAS z 7 maja 2014 r.docx (rozmiar 17.5 KB)

Aktualizacja kwiecień 2014

CAS Reports Komunikat prasowy z 17 kwietnia 2014 r.docx (rozmiar 20.6 KB)

Analiza architektoniczna CAS Podsumowanie.pdf (rozmiar 1.4 MB)

KCAS E4437 Raport z badań okresowych 20 22 Vicar St April 2014.pdf (rozmiar 4.5 MB)

Ściana szczytowa Vicar Street
Ściana szczytowa Vicar Street

Schemat ściany szczytowej Vicar Street
Vicar Street, schemat ściany szczytowej.

Aktualizacja listopada 2013

Oświadczenie Rady Hrabstwa Kilkenny w odniesieniu do archeologii na Vicar Street

Kilkenny Central Access Scheme Trwające dochodzenia na 21-22 Vicar Street

Podsumowanie wstępnych ustaleń do tej pory przy 21 i 22 Vicar Street

Nowy raport nie znajduje dowodów na istnienie średniowiecznej rezydencji na ulicy Vicar Street
Wstępne ustalenia archeologicznego badania domów przy Vicar Street, które miały zostać zburzone, aby zrobić miejsce dla Kilkenny Central Access Scheme, nie wykazują żadnych dowodów na istnienie średniowiecznej rezydencji.
Czytaj więcej

Linki pokrewne

Zmieniony EIS Jan 2011

EIS Maj 2008 (ten dokument został następnie poprawiony.)

Podsumowanie archeologii i architektury VicarStreet 13. czerwca.pdf (rozmiar 6.3 MB)

Ankieta architektoniczna marzec 2013.pdf (rozmiar 12.7 MB)

 

Centralny system dostępu w Kilkenny
Chronologia strplanowanie i dotychczasowe działania

Sprawozdanie dla Członków w dniu 21 r.

 • Program był celem kolejnych Planów Rozwoju Miasta i Okolicy od kilku lat (2002-2008), (2008-2014) i wcześniejszych.
 • Jest to program prowadzony zgodnie z planem, mający na celu ułatwienie zrównoważonego rozwoju Kilkenny City Center, a tym samym utrzymanie aktywności w historycznym centrum miasta.
 • Zapewni dostęp do trwałego i efektywnego kosztowo zagospodarowania 20 akrów terenów poprzemysłowych w centrach miast.
 • Projekt odpowiada na potrzebę zwiększenia przepuszczalności w obrębie miasta i złagodzenia zatorów komunikacyjnych wynikających z obecnie niewystarczającej przepustowości mostów Green's i John's Bridge oraz sąsiednich skrzyżowań.
 • W 2006 r. sporządzono raport dotyczący opcji tras i mostów, który skierowano do konsultantów ustawowych.
 • Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko zostało przygotowane w 2008 r., które obejmowało oddziaływania związane z proponowanym w tamtym czasie Centralnym Programem Dostępu (tj. ulica i most od Vicar Street do Castlecomer Road, znana jako Faza 1, droga z Kilcreene do ronda Butts, znana jako Faza 2 i droga z Kilcreene Lodge do drogi Freshford przez Loughmacask, znana jako Faza 3).
 • Trzydniowe przesłuchanie ustne zostało przeprowadzone przez An Bord Pleanala w grudniu 2008 r.
 • W lipcu 2009 r. An Bord Pleanala wydał decyzję tymczasową, w której wyraził pogląd, że faza 2 i 3 mają zostać pominięte ze względu na wcześniactwo, a ponadto, że właściwe byłoby zatwierdzenie fazy 1.
 • Zgodnie z kierunkiem An Bord Pleanala, Rada Hrabstwa Kilkenny zmieniła Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ dotyczyło ono tylko fazy 1 (tj. 700 metrów nowej ulicy i mostu rozpoczynającego się przy Vicar Street i kończącego się na nowym skrzyżowaniu na Castlecomer Road)
 • Zmienione EIS i CPO zostały przekazane do rozpatrzenia przez Bord w lutym 2011 roku.
 • Zarząd podjął ostateczną decyzję o zatwierdzeniu programu w dniu 13 grudnia 2011 r. z zastrzeżeniem warunków (ref 10.HA0014)
 • Bord potwierdził również nakaz przymusowego zakupu dla programu, na podstawie którego wiosną 2012 r. doręczono poszkodowanym właścicielom/użytkownikom nieruchomości ustawowe zawiadomienia.
 • Badania terenowe wzdłuż linii KCAS i na brzegach Nore przeprowadzono latem i jesienią 2012 roku.
 • Projekt wykonawczy mostu i ulicy został zasadniczo ukończony na początku 2013 roku.
 • Raport o oddziaływaniu archeologicznym znajduje się w Załączniku 4 EIS. W programie prac programu zaplanowano dwie kolejne fazy badań archeologicznych. Faza 1 została ukończona po wykopaniu rowów szczelinowych wzdłuż linii nowej ulicy latem 2012 roku. Faza 2 ma się zakończyć i jednocześnie z rozbiórką budynków przy Vicar Street tego lata.
 • Na przełomie 20 i 22 roku przeprowadzono przegląd konserwatorski architektury przy ul.
 • Otrzymano zgodę od Bord Pleanala i Departamentu Sztuki Gaeltacht i Dziedzictwa na rozbiórkę budynków i przeprowadzenie badań archeologicznych na miejscu.
 • Obecnie w przygotowaniu są dokumenty przetargowe na wyznaczenie głównego wykonawcy. Planuje się, że prace nad nowym mostem rozpoczną się latem 2014 roku.

Archeologia i architektura

Podsumowanie archeologii i architektury VicarStreet 13. czerwca.pdf (rozmiar 6.3 MB)

Niektóre często zadawane pytania:-

P. Jaki będzie wpływ na Dean Street?
O. Program nie będzie miał wpływu na Dean Street. Będzie wyglądać dokładnie tak samo, jak wygląda obecnie, ale zostaną zapewnione ulepszone przejścia i łączność dla pieszych na Irishtown Junction.

P. Co się stanie z Green's Bridge?
O. Nowy most odciąży Greensbridge, starą konstrukcję, która została zbudowana w 1776 roku i nie jest w stanie przejąć natężenia ruchu, który obecnie przejeżdża przez most. Dla Vicar Street i Greensbridge zostanie wprowadzony lokalny plan zarządzania ruchem, którego celem jest uczynienie tego obszaru bardziej przyjaznym dla pieszych i rowerzystów.

P. Na jakim poziomie odbyły się konsultacje społeczne?
A. Poziom komunikacji jest udokumentowany w Oświadczeniu o oddziaływaniu na środowisko. Jest to podsumowane poniżej:-
19 czerwca 2007, Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Wolfe Tone Street
12 września 2007, Wystawa publiczna w hotelu City Center
11 września 2007, Członkowie Rad Kilkenny i Gminy
1 i 2 grudnia 2008, Ormonde Hotel Ormonde
Pełny EIS i rysunki są dostępne dla opinii publicznej na stronie internetowej Rady Gminy od stycznia 2011 r.

P. Czy KCAS odłączy dzielnicę Irishtown od Hightown?
A. Nie. Dean Street pozostanie dokładnie taka, jaka jest obecnie. Nowa ulica zaczyna się w pobliżu wjazdu na parking Diageo przy St Canices Place. Dzięki inkluzywnemu projektowi, który jest przeznaczony dla rowerzystów i pieszych, sprawi, że dzielnica St Canices będzie bardziej skomunikowana i dostępna.

P. Czy bardziej sensowne byłoby ukończenie obwodnicy Kilkenny na zachód od Kilkenny?
Rada Hrabstwa A. Kilkenny przez ostatnie sześć lat planowała i rozwijała projekt przedłużenia Freshford Road do Castlecomer Road do obwodnicy. Rada spodziewa się, że wkrótce przekaże EIS do An Bord Pleanala w celu uzyskania statutowej zgody na projekt. Zachodni zasięg obwodnicy łączącej się z Callan Road mierzy około 6 km i kosztuje ponad 30 milionów, jest po prostu nieosiągalny w tej chwili.
Centralny Program Dostępu jest już częściowo finansowany, posiada pełną prawną i statutową zgodę i jest programem służącym do obsługi centrum miasta. Jedną z jego głównych funkcji jest obsługa 80% do 90% ruchu generowanego w obrębie miasta.

P Jaki wpływ będzie to miało na archeologię i architekturę historyczną?
A. Planowana ulica będzie przebiegać przez głównie zrujnowane tereny o charakterze przemysłowym. Trasa została starannie wybrana, aby uniknąć, jeśli to możliwe, jakiejkolwiek znanej archeologii, a temat ten jest szczegółowo omówiony w EIS dla programu.
Warunki związane z zatwierdzeniem An Bord Pleanala i późniejszą licencją uzyskaną z Departamentu Sztuki Gaeltacht i Dziedzictwa wymagają zaangażowania archeologa na miejscu przez cały czas podczas rozbiórki tarasu domów przy ulicy Vicar Street.
Ponadto metodologia rozbiórki zostanie uzgodniona z Krajową Sekcją Zabytków, a wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z zaleceniami Ministra Sztuki Gaeltacht i Dziedzictwa.
Próbne wykopy przeprowadzone latem 2012 roku wzdłuż przebiegu ulicy nie ujawniły żadnej znaczącej archeologii.

Ankiety i badania prowadzone przez konsultantów archeologów

Badania i badania prowadzone przez konsultantów archeologów Valerie J Keeley Ltd oraz specjalistę ds. architektury i budynków historycznych, pana Roba Goodbody, z firmy Historic Building Consultants, są kontynuowane na ścianie szczytowej lub końcowej nr 22 Vicar's St na podstawie licencji i nadzoru Departamentu Sztuki, Dziedzictwa i Gaeltacht.
Ściana ta znajduje się na linii planowanej ścieżki dla proponowanego Centralnego Systemu Dostępu i jest równoległa do linii proponowanej nowej ulicy.
W dużym przedsięwzięciu cały tynk został usunięty z trzech domów przy ulicy Vicar Street, aby zapewnić pełną i szczegółową inwentaryzację w celu ustalenia datowania konstrukcji.
W chwili obecnej nie ma wystarczających dowodów, aby ostatecznie datować ścianę szczytową przy ulicy Vicar's 22. Znaczne fragmenty muru są nowoczesne, a prowadzone obecnie badania architektoniczne i archeologiczne będą informować o tym procesie
Do chwili obecnej nie ma żadnych istotnych dowodów na poparcie poglądu, że szczątki te stanowią „dom dworski” prebendariusza Tascoffina. Rzeczywiście w tym momencie badania wskazują na odejście od tej teorii.
Z zakresu prowadzonych na miejscu dochodzeń jasno wynika, że ​​konstrukcje te były i są traktowane z najwyższą uwagą.
Badanie, które jest obecnie prowadzone dla Rady przy Vicar Street, jest wyznaczonym procesem dogłębnych badań, ankiet i dochodzeń. Ta praca jest na licencji Departamentu Sztuki, Dziedzictwa i Gaeltacht, pod kierownictwem ministerialnym i zgodnie z wymogami An Bord Pleanala.
Rada Hrabstwa Kilkenny pragnie kontynuować ten proces aż do jego zakończenia w kontekście naszego już ustanowionego zobowiązania i szacunku dla naszego dziedzictwa w Kilkenny City i hrabstwie.

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do