Przedłużenie północnej obwodnicy Kilkenny

Przedłużenie obwodnicy północnej Kilkenny - Freshford Road do Castlecomer Road

Proponowana droga połączy N77 z ronda Castlecomer Road na skrzyżowaniu 10 na obwodnicy Kilkenny z R693 Freshford Road, na północ od szpitala Aut Even i około 2.5 km na północ od centrum Kilkenny. Długość proponowanego projektu wynosi około 1.5 km i obejmuje przeprawę mostową przez rzekę Nore.

Kluczowe cele tego programu obejmują:

  • Zmniejsz zatory w centrum miasta i Green's Bridge.
  • Uzupełnij proponowany centralny system dostępu Kilkenny.
  • Zapewnij przedłużenie obwodnicy N77 łączącej Freshford Road i północno-zachodnią część miasta z istniejącą obwodnicą.
  • Dalszy rozwój strategicznej sieci drogowej dla regionu, łączącej M9 z M8 przez obwodnicę Kilkenny.
    Program zapewnia niezawodne, bezpieczne i wydajne połączenie między autostradą M9 a wschodem i południowym wschodem kraju oraz autostradą M8 w Urlingford, a także północną i północno-zachodnią częścią kraju.
  • Ułatwić promocję ruchu pieszego i rowerowego.
  • Popraw bezpieczeństwo i wygodę ruchu.

Aktualizacja programu styczeń 2016

Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko, Obowiązkowy nakaz zakupu dla tego programu wydane An Bord Pleanála w dniu 13 grudnia 2013 r. An Bord Pleanála zatwierdził EIS i CPO w drugim kwartale 2014 r. Lokalni właściciele gruntów wystąpili o kontrolę sądową tej decyzji Rada Hrabstwa Kilkenny oczekuje na wynik tego procesu, zanim będzie w stanie doradzić Członkom kolejny etap Programu.

Update Grudzień 2013

Rada Hrabstwa Kilkenny zgodnie z art. 51 ustawy o drogach z 1993 r., art. 215 ustawy o planowaniu i rozwoju z 2000 r., zmienionej ustawą o planowaniu i rozwoju (infrastruktura strategiczna) z 2006 r., niniejszym informuje, że proponuje uzyskać zgodę An Bord Pleanála dla powyższego rozwoju.

W tym celu Rada Hrabstwa Kilkenny złożyła oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko dla tego programu w dniu 13 grudnia 2013 r. An Bord Pleanála.

Pełna kopia Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko i zawiadomienia publicznego jest dostępna do wglądu i bezpłatnie do pobrania pod następującymi linkami:

Ogłoszenie publiczne — Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko Przedłużenie obwodnicy północnej Kilkenny
Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko Rozbudowa północnej obwodnicy Kilkenny

Zamówienie na przymusowe zakupy dla tego programu zostało złożone do An Bord Pleanála w dniu 20 grudnia 2013 r.
Egzemplarz Harmonogramu Obowiązkowych Zamówień Zakupu jest dostępny do wglądu i można go bezpłatnie pobrać pod następującym łączem:

Zapewnienie proponowanego przedłużenia północnej obwodnicy Kilkenny (Freshford Road do Castlecomer Road) – Obowiązkowe zamówienie Rady Hrabstwa Kilkenny nr 2 z 2013 r.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do