Zapewnienie proponowanego Obwodnicy Północnej Kilkenny Obwodnicy Północnej Zamówienie nr 2 - 2013

RADA HRABSTWA KILKENNY
COMHAIRLE CHONTAE CHILL ŁAŃCUCH


Zapewnienie proponowanego przedłużenia północnej obwodnicy Kilkenny (Freshford Road do Castlecomer Road) – Obowiązkowe zamówienie Rady Hrabstwa Kilkenny nr 2 z 2013 r.

POWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA OBOWIĄZKOWEGO ZAKUPU NA PODSTAWIE ART. 76 ORAZ TRZECIEGO HARMONOGRAMU DO USTAWY O MIESZKANIU Z 1966 R. W ROZSZERZENIU ART. 10 USTAWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NR 2) Z 1960 R. Z POPRAWKAMI I ROZSZERZONYMI PRZEZ PLANOWANIE I ROZWÓJ USTAWY, 2000 - 2013 W TYM SEKCJA 213 PLANOWANIA I ROZWOJU

Rada Hrabstwa Kilkenny (zwana dalej „władzami lokalnymi”) w wykonywaniu uprawnień przyznanych im na mocy art. 76 Ustawy o mieszkalnictwie z 1966 r. oraz Trzeciego Załącznika do tej ustawy, rozszerzonej przez art. 10 Samorządu Lokalnego (nr. 2) Ustawa z 1960 r. zastąpiona art. 86 ustawy o mieszkalnictwie z 1966 r. zmieniona sekcją 6 i Drugim harmonogramem do ustawy o drogach z 1993 r. oraz zmieniona i rozszerzona ustawami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z lat 2000-2013 zamówienie, o którym mowa powyżej, które ma zostać przesłane do An Bord Pleanála w celu potwierdzenia.

Jeśli zostanie potwierdzony, Nakaz Obowiązkowego Zakupu upoważni władze lokalne do przymusowego nabycia gruntu opisanego w Części I Harmonogramu do celów budowy przedłużenia obwodnicy północnej Kilkenny od Freshford Road do Castlecomer Road, znanego jako „Postanowienie proponowanego rozszerzenia obwodnicy północnej Kilkenny (Freshford Road do Castlecomer Road) Obowiązkowego zamówienia Rady Hrabstwa Kilkenny nr 2 z 2013 r.”

Właściciele, Najemcy i Najemcy terenu opisanego w harmonogramie otrzymają indywidualne pisemne powiadomienie.

Pobierz - CPO Kilkenny Northern Ring Road Extension No 2 2013.pdf (rozmiar 139.8 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do