Historia projektu M8-N8

Historia projektu M8-N8

M8/N8 od Cullahill do Cashel proponuje rozwój dróg – przesłuchanie ustne

Rada Hrabstwa Kilkenny, jako organ wiodący w powyższej sprawie, została poinformowana przez An Bord Pleanala, że ​​ustne przesłuchanie, które ma się odbyć w związku z otrzymanymi przez nich zastrzeżeniami, rozpocznie się w dniu:
Poniedziałek 6 września 2004 o godz. 11,
Miejsce: Springhill Court Hotel, Waterford Road, Kilkenny.

Bord Pleanála rozważy ustalenia ustnego przesłuchania i zalecenia Inspektora. Mogą zatwierdzić program z modyfikacją lub bez modyfikacji lub mogą odmówić jego zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu schematu rozpocznie się projektowanie wykonawcze i przygotowanie dokumentacji kontraktowej.

Przeprowadzono szczegółowe prace projektowe mające na celu określenie wielkości gruntów potrzebnych do zakupu. Wydano ustawowe nakazy nabycia gruntów – w kwietniu 2004 r. opublikowano nakaz dotyczący autostrady, nakaz przymusowego zakupu oraz oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko (EIS).

Program M8/N8 Cullahill do Cashel Road
FINANSOWANE PRZEZ RZĄD IRLANDII W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2000-2006
I CZĘŚCIOWO FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach TEN-T Transeuropejskie sieci transportowe

Obrazy logo


Aktualizacja (2002 lipca)

Przeprowadzono szczegółowe lotnicze badania topograficzne, które są obecnie zakończone. Przy współpracy ponad 170 właścicieli gruntów, prace terenowe dla Fazy I głównego badania gruntu obejmującego odwierty, wyrobiska próbne i badania geofizyczne zostały niedawno zakończone (lipiec 2002).
Specjaliści zakończyli nieinwazyjne badania walkowerowe do Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, które jest obecnie opracowywane. Trwa wstępny projekt projektowanej drogi wraz z przygotowaniem obowiązkowego zamówienia.


Program M8-N8 Cullahill do Cashel Road — przegląd

Tło

Zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju droga N8 ma zostać do 2006 roku rozbudowana do standardu autostrady lub drogi dwujezdniowej wysokiej jakości.

Istniejąca droga krajowa N8 z Cullahill do Cashel została z biegiem lat zmodernizowana i jest generalnie szeroką jednojezdniową drogą z twardymi poboczami. Droga obecnie przechodzi przez społeczności Cullahill, Johnstown, Urlingford, Littleton, Horse and Jockey i Cashel, powodując zatory w niektórych porach dnia.

Wzdłuż drogi znajdują się 43 skrzyżowania; 37 z nich to skrzyżowania „T”, a pozostałe 6 to skrzyżowania. W ostatnich latach znacznie wzrosła również zabudowa dróg wzdłuż trasy. Wraz z postępującym wzrostem ruchu, ostatecznie przyczynią się one do zatłoczenia i pojawienia się zagrożeń na trasie.

Proponowany plan pomiędzy Cullahill i Cashel obejmie Johnstown, Urlingford, Littleton oraz Horse and Jockey i połączy się z Cashel By-pass. Długość nowej trasy wyniesie około 45km. Będzie to standard dwujezdniowy lub autostradowy z węzłami wielopoziomowymi. Prawdopodobne jest, że nowa dwujezdniowa/autostrada powstanie na nowej linii, pozostawiając istniejącą drogę dla ruchu lokalnego.

Rozwój drogi N8 między Cullahill i Cashel jest promowany przez Radę Hrabstwa Kilkenny we współpracy z Radami Hrabstwa Laois, Tipperary North Riding i Tipperary South Riding County, wspomaganymi przez biuro projektowe Tramore House i inżynierów Malone ORegan Scott Wilson Consulting.


Potrzeba schematu.

Potrzeba programu została zidentyfikowana w wielu dokumentach rządowych dotyczących polityki, w tym w Studium Potrzeb Dróg Krajowych i Narodowym Planie Rozwoju 2000-2006. Powody wdrożenia programu to:

Skrócenie czasu podróży do Dublina i Cork poprawi dostępność w Irlandii i we Wspólnocie Europejskiej.
Budowa drogi dwujezdniowej zapewnia bezpieczniejszą trasę, która zmniejszy prawdopodobieństwo przyszłych wypadków.
Ponowne ustawienie drogi N8 zmniejszy ruch przejeżdżający przez lokalne społeczności Johnstown, Urlingford, Littleton i Horse and Jockey, poprawiając udogodnienia dla osób mieszkających na istniejącej drodze.
Lepszy dostęp będzie sprzyjał działalności przemysłowej, turystycznej i handlowej na tym obszarze.
Projekt wraz z innymi inwestycjami i programami będzie wspierał konkurencyjność i efektywność Gospodarki


Dostępne raporty - N8/M8 Cullahill do Cashel Road Improvement Scheme.

Raport o wyborze trasy - 2001
Zarys Raportu o wyborze trasy (3 tomy) dla powyższego Schematu został przedstawiony członkom Rady Hrabstwa Kilkenny na jej listopadowym spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek, 19 listopada 2001 r. przez Inżynierów Konsultantów, Malone O'Regan/Scott/Wilson.

Kopie Raportu o wyborze trasy są dostępne dla inspekcji publicznej w normalnych godzinach pracy w następujących lokalizacjach:

Biura Thurles UDC
Biblioteka Publiczna w Thurles.
Biura Cashel UDC.
Biblioteka hrabstwa Urlingford.
Rada Hrabstwa Kilkenny, 1 Dean Street, Kilkenny

Publikacja Raportu o wyborze trasy listopad 2001 (patrz streszczenie)

Raport o wyborze trasy można kupić w cenie
254 € 00
Zapytania do Joe Gannona, koordynatora projektu N8, Biuro Dróg, Rada Hrabstwa Kilkenny, 1 Dean Street, Kilkenny
Darmowy telefon ; 1800 488 884
Faks ; 056 91313
E-mail ; nro@kilkennycoco.ie

Raport z badania ograniczeń -2000

Publikacja Raportu z Badania Ograniczeń Luty 2000

Ponad 850 osób wzięło udział w publicznych spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w październiku 2000 r. w trzech miejscach w Urlingford, Littleton i Cashel, kiedy po raz pierwszy ogłoszono obszar badań. Ponad 170 pisemnych wniosków złożyło po tych konsultacjach.

Raport z badania ograniczeń, dotyczący tego obszaru badań, został opublikowany w lutym 2000 r. i jest obecnie dostępny do wglądu opinii publicznej w wielu miejscach, w tym w siedzibach wszystkich czterech zaangażowanych władz lokalnych oraz w bibliotekach publicznych Thurles i Urlingford.

Celem Studium Ograniczeń było zebranie informacji o badanym obszarze oraz wskazanie ograniczeń i możliwości, które mogą mieć wpływ na proces decyzyjny przy wyborze trasy. Gromadzenie danych koncentrowało się na identyfikacji i zarejestrowaniu wszystkich znanych cech społeczno-ekonomicznych, fizycznych, środowiskowych, archeologicznych itp. na badanym obszarze. Faza wyboru trasy, która następuje po badaniu ograniczeń, rozważy i zidentyfikuje potencjalne trasy dla programu poprawy drogi.

Raport z badania ograniczeń jest dostępny w cenie
235 €. 00 od Koordynatora Projektu N8, Biuro Dróg, Rada Hrabstwa Kilkenny, 1 Dean Street, Kilkenny


Mapa Schematu - Preferowana Trasa Lipiec 2001

Poniższa mapa ma jedynie charakter orientacyjny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się ze szczegółowymi mapami dostępnymi w raporcie wyboru trasy (patrz dostępne raporty powyżej).
Przeprowadzono badania w celu ustalenia, że ​​Preferowana Trasa jest praktycznym schematem. Jednak bardziej szczegółowy projekt może skutkować zmianami niektórych części linii trasowania i wynikającymi z tego zmianami w informacjach prezentowanych na tej stronie.

Historia mapy kamieni milowych

Kliknij mapę powyżej, aby zobaczyć większą wersję (453 KB)

Zobacz także Projekt Milestones-ilustrację


Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do