Obejście Mooncoin - Historia projektu

Obejście Mooncoin - Historia projektu

Obwodnica N24 Mooncoin – historia projektu

Badanie ograniczeń
Celem Studium ograniczeń jest zebranie informacji na temat badanego obszaru oraz zwrócenie uwagi na ograniczenia i możliwości, które mogą mieć wpływ na proces decyzyjny przy wyborze trasy. To gromadzenie danych koncentruje się na identyfikacji i rejestrowaniu wszystkich znanych cech społeczno-ekonomicznych, fizycznych, środowiskowych, archeologicznych itp. na badanym obszarze. Faza wyboru trasy, która nastąpiła po badaniu ograniczeń, uwzględniała i identyfikowała potencjalne trasy dla programu ulepszeń dróg. Szczegóły preferowanego korytarza trasy dla obwodnicy Mooncoin N24 zostały ogłoszone w poniedziałek 18 lutego 2002 r. na spotkaniu przedstawicieli publicznych w County Hall, Kilkenny.

Koszt zakupu studium ograniczeń N24 wynosi 21.73 EUR. Można je kupić w Biurze Koordynatora Projektu Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, Kilkenny. Studium można również bezpłatnie pobrać z tej strony internetowej.

Raport z badania ograniczeń (3 MB plik Adobe Acrobat „.pdf”)
Rys. 5.1 (1.5 MB .pdf)
Ryc. 5.2A (1.47 MB .pdf)
Ryc. 5.2B (1.39 MB .pdf)
Rys. 5.4 (2.0 MB .pdf)
Rys. 5.5 (1.4 MB .pdf)
Rys. 5.6 (1.46 MB .pdf)
Ryc. 5.8A (1.57 MB .pdf)
Ryc. 5.8B (1.3 MB .pdf)

Wszystkie pliki w jednym archiwum zip (plik .zip o pojemności 12.7 MB)

Informacja prasowa
Kliknij tutaj, aby uzyskać informację prasową - Korytarz preferowanej trasy N24 (luty 2002)

Kamienie milowe projektu

 Projekt N24

Ostatnia aktualizacja z lipca 2002 r
Preferowana trasa została podana do publicznej wiadomości w lutym 2002 r. Obecnie trwa finalizacja Raportu z Wyboru Trasy. Przewiduje się, że w 2002 r. nie będą prowadzone żadne dalsze prace nad projektem.

Mapa Projektu

Rozmiar pliku tej mapy jest dość duży, a jej pobranie może zająć do 30 sekund lub dłużej.

Mapa (Duży rozmiar pliku)

Informacja uzupełniająca

Każdy, kto szuka dalszych informacji na temat jakiegokolwiek aspektu programu, powinien skontaktować się z biurem

Koordynator Projektu N24,
Urząd Dróg,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
ul. Dziekana 1,
Kilkenny

Bezpłatny numer 1800 488 884
Telefon: 056-7794300
Faks: 056-7791313

E-mail:nro@kilkennycoco.ie

FINANSOWANY PRZEZ RZĄD IRLANDII W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2000-2006 I CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do