Obejście Mooncoin - Historia projektu

Obejście Mooncoin - Historia projektu

N24 Mooncoin Bypass - Historia projektu

Badanie ograniczeń
Celem Studium Ograniczeń jest zebranie informacji o badanym obszarze i wskazanie ograniczeń i możliwości, które mogą mieć wpływ na proces decyzyjny przy wyborze trasy. Gromadzenie danych koncentruje się na identyfikacji i rejestrowaniu wszystkich znanych cech społeczno-ekonomicznych, fizycznych, środowiskowych, archeologicznych itp. na badanym obszarze. Faza wyboru trasy, która była następstwem badania ograniczeń, uwzględniła i zidentyfikowała potencjalne trasy dla programu modernizacji dróg. Szczegóły preferowanego korytarza trasy dla obwodnicy Mooncoin N24 zostały ogłoszone w poniedziałek 18 lutego 2002 r. na spotkaniu przedstawicieli publicznych w County Hall w Kilkenny.

Koszt zakupu Studium Ograniczeń N24 wynosi 21.73 €. Można je nabyć w Biurze Koordynatora Projektu, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, Kilkenny. Studium można również pobrać bezpłatnie z tej strony internetowej.

Raport z badania ograniczeń (3MB plik Adobe Acrobat '.pdf')
Rys. 5.1 (1.5 MB .pdf)
Ryc. 5.2A (1.47 MB .pdf)
Ryc. 5.2B (1.39 MB .pdf)
Rys. 5.4 (2.0 MB .pdf)
Rys. 5.5 (1.4 MB .pdf)
Rys. 5.6 (1.46 MB .pdf)
Ryc. 5.8A (1.57 MB .pdf)
Ryc. 5.8B (1.3 MB .pdf)

Wszystkie pliki w jednym archiwum zip (12.7 MB plik .zip)

Informacja prasowa
Kliknij tutaj, aby uzyskać informację prasową — Korytarz preferowanej trasy N24 (luty 2002)

Kamienie milowe projektu

 Projekt N24

Najnowsza aktualizacja lipiec 2002
Preferowana trasa została zaprezentowana publicznie w lutym 2002 r. Raport o wyborze trasy jest obecnie na ukończeniu. Przewiduje się, że w 2002 r. nie będą prowadzone dalsze prace nad projektem.

Mapa projektu

Rozmiar pliku tej mapy jest dość duży i pobranie może potrwać do 30 sekund lub dłużej.

Mapa (Duży rozmiar pliku)

Informacja uzupełniająca

Każdy, kto szuka dalszych informacji na temat dowolnego aspektu programu, powinien skontaktować się z biurem

Koordynator Projektu N24,
Urząd Dróg,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
ul. Dziekana 1,
Kilkenny

Bezpłatny numer 1800 488 884
Telefon: 056-7794300
Faks: 056-7791313

E-mail:nro@kilkennycoco.ie

FINANSOWANE PRZEZ RZĄD IRLANDII W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2000-2006 I CZĘŚCIOWO FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do