Schemat zarządzania ruchem rowerowym, część 2

Schemat zarządzania ruchem rowerowym, część 2

RADA HRABSTWA KILKENNY
Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Logo Rady

Art. 38 ustawy o ruchu drogowym z 1994 r. zmienionej ustawą o regulacji transportu publicznego z 2009 r. (art. 46)

Sekcja 38 Rower.pdf (rozmiar 723.7 KB)

Zgłoszenia lub spostrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji dotyczące prawidłowego planowania i zagospodarowania terenu, na którym będzie realizowana inwestycja mogą być dokonywane on-line pod adresem https://consult.kilkenny.ie; pisemnie do Tima Butlera, dyrektora ds. usług, Rada Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny lub wysłane na następujący adres e-mail TheRower@kilkennycoco.ie.

Najpóźniejsza godzina i data otrzymania zgłoszeń dotyczących powyższego schematu to 4:28 piątek 2020 sierpnia XNUMX r..
Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone „The Rower Traffic Management Scheme Part 2”.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do