Odwołania

Odwołanie od zawiadomienia o wykroczeniu dotyczącym stałej opłaty

Rada Hrabstwa Kilkenny obsługuje opłacony z góry system parkowania na ulicy oraz system barier dla swoich parkingów.

Kierowcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących parkingów Rady Miejskiej Kilkenny z 2010 r., przepisów dotyczących kontroli parkingów z 2012 r. oraz przepisów dotyczących wyznaczonych stoisk z 2010 r. Kierowcy muszą również przestrzegać krajowych przepisów dotyczących parkowania, które regulują nielegalne parkowanie. np. parkowanie na podwójnych żółtych liniach, pojedynczych żółtych liniach, na chodniku lub skrzyżowaniu lub zakłócanie płynności ruchu.

Rada hrabstwa Kilkenny egzekwuje przepisy dotyczące parkowania Rady Gminy Kilkenny oraz przepisy krajowe poprzez wykroczenia związane z opłatami stałymi.

Jeśli otrzymasz wykroczenie o stałej opłacie i chcesz to zakwestionować, możesz złożyć odwołanie, jest to nieustawowa procedura odwoławcza.

 • należy pamiętać, że otrzymane odwołanie nie wstrzymuje naliczania czasu za wykroczenie.
 • za zwiększenie kary, niezależnie od ewentualnego opóźnienia, odpowiadasz Ty.
 • tj. po 28 dniach (wliczając weekendy i dni wolne od pracy) kara wzrośnie o 50%. Wtedy masz czas do 56 dnia na zapłacenie grzywny, po 56 dniu grzywna jest automatycznie kierowana do sądu.
 • jeśli zdecydujesz się zapłacić wykroczenie związane z opłatą ryczałtową, Twoje odwołanie zostanie anulowane.

Odwołanie powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, adres i numer rejestracyjny pojazdu wnoszącego odwołanie
 • Wypełniony formularz odwołania, który jest dostępny w County Hall lub do pobrania pod linkiem poniżej, lub pisemny list przedstawiający powody odwołania.

Oświadczenie o ochronie danych — proces odwoławczy od mandatów za parkowanie

Kliknij Formularz odwołania tutaj

Wszystkie odwołania muszą być napisane jasno i czytelnie.

Należy pamiętać, że ODWOŁANIA NIE MOGĄ PRZYJMOWAĆ W PRZYPADKU ŻADNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH PRZESTĘPSTW:

 1. Parkowanie na podwójnych żółtych liniach
 2. Parkowanie w sposób, który może powodować utrudnienia, np. parkowanie na chodniku lub na rogu
 3. Parkowanie w zatoce dla niepełnosprawnych bez okazania ważnego zezwolenia na niepełnosprawność
 4. Parkowanie pojazdu w sposób zabroniony, tj. parkowanie poza oznakowaną zatoką w samochodzie publicznymparku lub na wyklutym obszarze wparking publiczny.
 5. Parkowanie w miejscu zabronionym, np. w zatoce autobusowej, postoju taksówek lub w strefie dla mieszkańców.
 6. Parkowanie w strefie załadunkowej bez wywieszenia krążka podatku handlowego przez okres dłuższy niżdozwolonym czasie lub bez obserwowania załadunku lub rozładunku.
 7. Lub jakakolwiek inna forma nielegalnego parkowania

 

Po otrzymaniu Twojego odwołania:

 • Po otrzymaniu Twojego odwołania rozpatrzymy odwołanie zgodnie z procedurą odwoławczą.
 • Odwołanie rozpatrywane jest łącznie z dowodami przedstawionymi przez kierującego ruchem w związku z wydaniem mandatu.
 • O decyzji poinformujemy pisemnie.
 • Będziemy rejestrować szczegóły Twojego odwołania do celów kontroli i audytu.

 

Odwołania należy kierować na adres:
Rada Hrabstwa Kilkenny
Departament Ruchu
Hala powiatowa
John Street
Kilkenny’ego.

Telefon: 056-7794540.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do