Mianowane przepisy dotyczące pozostawania w zgodzie

Mianowane stoiska Bye Laws 2010

RADA GMINY KILKENNY (zwana dalej „Radą Gminy”) w wykonywaniu uprawnień przyznanych im na mocy art. 84 (zastąpionego art. 15 ustawy o ruchu drogowym z 2002 r. [nr 12 z 2002 r.]) ustawy o ruchu drogowym z 1961 r. (Nr 24 z 1961 r.) i po konsultacji z Komisarzem Garda Siochana niniejszym ustanawia następujące Przepisów wykonawczych w odniesieniu do obszaru obejmującego gminę Kilkenny.

 

Pełny raport

Pobierz raport Mianowany Stoi Bye Laws

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do