Pożegnanie z prawem parkingowym 2010

Kilkenny Borough Council (zwana dalej „Radą”) w wykonywaniu uprawnień przyznanych im na mocy art. 101 ustawy o ruchu drogowym z 1961 r. (nr 24 z 1961 r.) zmienionej art. 6 ustawy o ruchu drogowym z 1968 r. i sekcjami 4 i 49 ust. 1 lit. i ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1994 r. ustanawiają niniejszy Regulamin w zakresie korzystania i funkcjonowania parkingów udostępnionych przez Radę.

1. Niniejszy Regulamin będzie znany jako Regulamin parkingu Rady Okręgu Kilkenny z 2010 r.

Kliknij link, aby uzyskać pełny raport - Pożegnanie z prawem parkingowym

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do