Przepisy dotyczące kontroli parkowania 2012

Kilkenny Borough Council w ramach wykonywania uprawnień przyznanych jej na mocy sekcji 4(2) i 36
odpowiednio ustawy o ruchu drogowym z 1994 r. (nr 7 z 1994 r.) i po konsultacji z
Komisarz Garda Síochana niniejszym wydaje następujące przepisy wykonawcze w odniesieniu do
kontrola i regulacja parkowania pojazdów w gminie Kilkenny.


Wstępne i ogólne
Cytat 1. Niniejsze przepisy wykonawcze mogą być cytowane jako przepisy dotyczące kontroli parkowania przez Radę Okręgu Kilkenny
2012.

Początek 2(1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2013 r.

Kliknij odpowiedni link do raportu i map:-

Zgłoś
Przepisy dotyczące kontroli parkowania 2012

Mapy
Regulamin parkowania 2012 Master Sheet
Regulamin parkowania 2012 Arkusz 1 z 5
Regulamin parkowania 2012 Arkusz 2 z 5
Regulamin parkowania 2012 Arkusz 3 z 5
Regulamin parkowania 2012 Arkusz 4 z 5
Regulamin parkowania 2012 Arkusz 5 z 5

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do