Pozwolenia na parkowanie mieszkańców – często zadawane pytania

Czy mam prawo do zezwolenia?

Masz prawo ubiegać się o pozwolenie na parkowanie dla mieszkańców, jeśli jesteś mieszkańcem obszaru parkingowego Rady Hrabstwa Kilkenny i posiadasz pojazd. Jednak żaden mieszkaniec specjalnie wybudowanego bloku mieszkalnego, w którym w ramach inwestycji wybudowano parking poza ulicą, nie będzie uprawniony do uzyskania pozwolenia mieszkańca.


Jak ubiegać się o zezwolenie?

Formularz wniosku i formularze deklaracji ustawowych można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego, Radzie Hrabstwa Kilkenny, Urzędzie Hrabstwa, John Street, Kilkenny oraz na stronie internetowej Rady Hrabstwa Kilkenny www.kilkennycoco.ie. Wszystkie całkowicie wypełnione wnioski należy składać do Wydziału Ruchu Drogowego Rady Hrabstwa Kilkenny, Urzędu Hrabstwa, John Street, Kilkenny.

Czego potrzebuję do pozwolenia na parkowanie dla mieszkańców?

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Kopia Świadectwa Rejestracji Pojazdu/Książki Rejestracyjnej pojazdu — pojazd musi być zarejestrowany na adres, pod którym występuje się o pozwolenie na parkowanie — (patrz uwagi (a) i (b) poniżej).
 • 1 kopia rachunku za media, np. ESB, gaz, dostawca telewizji, telefon stacjonarny lub woda irlandzka
  OR
 • 1 kopia aktualnego Sprawozdania Finansowego np. Bank / Karta Kredytowa / Credit Union
  OR
 • 1 kopia korespondencji z Wydziału Opieki Społecznej / Urzędu Skarbowego
  (Dokumentacja musi zawierać nazwę i adres wnioskodawcy z ostatnich 4 miesięcy)
 • Kopia zaświadczenia o ubezpieczeniu – adres na zaświadczeniu musi być taki sam, jak adres, na który występuje się o zezwolenie.
 • Kopię prawa jazdy.
 • Dowód własności nieruchomości, np. korespondencja w podatku od nieruchomości za rok bieżący.
 • Jeśli mieszkasz w wynajętym mieszkaniu, musisz złożyć kopię księgi czynszowej/umowy najmu (nie przyjmujemy listów od właścicieli jako dowodu najmu) or kopię twojego listu potwierdzającego z Residential Tenancies Board (RTB) potwierdzającego rejestrację najmu w RTB.
 • Opłata za złożenie wniosku w wysokości 20 € (na koszty administracyjne związane z zezwoleniem).
 • Pozwolenie na drugi samochód w tym samym gospodarstwie domowym to 15 € (obowiązują maksymalnie 2 pozwolenia na gospodarstwo domowe)
 • Odnowienie zezwolenia należy wyłącznie do posiadacza zezwolenia.

Czy dane osobowe przekazane w ramach tego wniosku są udostępniane innym organizacjom?

 • Rada Hrabstwa Kilkenny może udostępniać dane osobowe przekazane w ramach wniosku innym osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo. Jeżeli jest to wymagane, Rada Hrabstwa Kilkenny będzie zwracać uwagę na bezpieczeństwo i integralność danych oraz minimalizować liczbę udostępnianych danych.
 • Twoje dane są udostępniane wewnętrznie w ramach Departamentu Ruchu Rady Hrabstwa Kilkenny
 • Informuje się wnioskodawców, że wypełniony formularz wniosku wraz z całą przedłożoną dokumentacją na poparcie wniosku będzie musiał być przechowywany przez Radę Hrabstwa Kilkenny do celów kontroli audytowej zarówno przez Audytora Samorządu Lokalnego, jak i audytora wewnętrznego Rady Miasta przez okres nie dłużej niż 2 lata.
 • Rada hrabstwa Kilkenny jest zobowiązana do wypełniania swoich zobowiązań nałożonych przez ustawy o ochronie danych osobowych z lat 1988-2018.

UWAGA:

 1. Pojazd musi być zarejestrowany w Urzędzie Podatku Samochodowego na adres, pod którym składasz wniosek o zezwolenie na parkowanie dla mieszkańców.
 2. Wszystkie wnioski otrzymane w tym urzędzie są sprawdzane w Urzędzie Cen, aby upewnić się, że lokale są wymienione jako krajowe. Jeżeli lokal jest częściowo komercyjny/niemieszkalny, lokal może zostać poddany oględzinom w celu potwierdzenia, że ​​w lokalu znajduje się odpowiedni lokal mieszkalny.
 3. Niekompletne formularze zgłoszeniowe zostaną zwrócone wnioskodawcy.
 4. Za przedłużenie zezwolenia odpowiada posiadacz zezwolenia.
 5. Wszelkie opłaty za przetwarzanie zezwoleń czekiem, przekazem pocztowym itp. należy uiszczać na rzecz Rady Hrabstwa Kilkenny. Prosimy nie wysyłać gotówki pocztą. Dostępna jest również opcja płatności kartą bankową.

Jeśli jeżdżę pojazdem służbowym, czy mogę uzyskać zezwolenie?

Tak. Wymagamy kopii Świadectwa Rejestracji Pojazdów oraz kopii Świadectwa Ubezpieczenia, w tym pisma od pracodawcy na papierze firmowym stwierdzającym, że wnioskodawca jest jedynym kierowcą i przechowuje pojazd pod adresem wniosku.

Czego potrzebuję w przypadku zgubienia/kradzieży zezwolenia?

 • Należy wypełnić i podpisać formularz Deklaracji Ustawowej, który jest dostępny w Radzie Hrabstwa Kilkenny, Wydziale Ruchu Drogowego, Urzędzie Hrabstwa, Johns Street, Kilkenny oraz na stronie Rady Hrabstwa Kilkenny www.kilkennycoco.ie
 • Opłata w wysokości 10 €

Kontakt z nami:

Tel: 056 7794540 e-mail: Trafficfines@kilkennycoco.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do