Pozwolenie dla odwiedzających — tylko dostęp

 • Mieszkaniec może ubiegać się o zezwolenie na wizytę, jeśli mieszka w „obszarze tylko dla dostępu” określonym w Kilkenny Borough Council, Parking Control Bye-Laws 2012.
 • Dostęp tylko do obszarów: Chapel Avenue, De Loughry Place, Ossory Park, St Patrick's Close, Ashursht Housing Development, Ashleigh Court Housing Development, Thomas Square/Street..
 • Dozwolone jest maksymalnie jedno pozwolenie na dom.
 • Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących korzystania z tego zezwolenia dla odwiedzających w obszarze tylko dostępu.
 • Zezwolenie będzie można wykorzystać na obszarze wskazanym w pozwoleniu.
 • Posiadanie Zezwolenia na Parkowanie Gości nie gwarantuje posiadaczowi miejsca parkingowego w dowolnym momencie na ulicy wskazanej w zezwoleniu.
 • Zgłoszenia niepodpisane lub niekompletne nie będą przyjmowane.
 • Z zezwolenia może skorzystać wyłącznie osoba, która odwiedza, odwiedza lub przebywa u mieszkańca lub jest zaangażowana przez mieszkańca w prace związane z mieszkaniem.
 • Odpowiedzialność za przedłużenie zezwolenia dla odwiedzających dla „Obszaru tylko dostępowego” spoczywa wyłącznie na posiadaczu zezwolenia.

 

Czego potrzebuję, aby uzyskać pozwolenie na parkowanie dla gości w strefie „tylko dostęp”?

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Dwa ostatnie krajowe rachunki za media wystawione na twoje nazwisko na adres, na który ubiegasz się o zezwolenie (tj. prąd, gaz, telefon stacjonarny) lub dokumenty finansowe (karta kredytowa, konto bankowe, wyciągi z kasy oszczędnościowo-kredytowej).
 • Opłata 20 € (koszty administracyjne).
 • Jeśli mieszkasz w wynajętym mieszkaniu, musisz złożyć kopię księgi czynszowej/umowy najmu oraz kopię listu potwierdzającego od Private Residential Tenancies Board (PTRB), potwierdzającego rejestrację najmu w PRTB i datę wygaśnięcia twojego dzierżawa.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz — Zezwolenie tylko na dostęp dla odwiedzających — wrzesień 2019 r.docx (rozmiar 36.7 KB)

Zaktualizowano wrzesień 2019

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do