Pozwolenie dla odwiedzających - OnStreet

  • Jeśli mieszkasz na obszarze parkingowym Rady Hrabstwa Kilkenny, zgodnie z postanowieniami Rady Okręgu Kilkenny, Regulaminu Kontroli Parkingów 2012 i są ponad 65 lat pełnoletni jesteś uprawniony do ubiegania się o „Visitors Permit”.
  • Zezwolenie dla odwiedzających będzie wydawane wyłącznie gospodarstwom domowym znajdującym się w obszarze parkingu dyskowego zajmowanym wyłącznie przez jedną lub więcej osób wieku 65 lat.
  • Dozwolone jest maksymalnie jedno pozwolenie na dom.
  • Zezwolenie na parkowanie dla odwiedzających umożliwia odwiedzającemu parkowanie własnego pojazdu przez maksymalnie trzy kolejne godziny na miejscu parkingowym na dysku na ulicy, do której odnosi się dysk.
  • Zezwolenie może być wykorzystywane wyłącznie na obszarze wskazanym w zezwoleniu.
  • Posiadanie Zezwolenia na Parkowanie Gości nie gwarantuje posiadaczowi miejsca parkingowego w dowolnym momencie na ulicy wskazanej w zezwoleniu.
  • Zgłoszenia niepodpisane lub niekompletne nie będą przyjmowane.
  • Z zezwolenia może skorzystać wyłącznie osoba, która odwiedza, odwiedza lub przebywa u mieszkańca lub jest zaangażowana przez mieszkańca w prace związane z mieszkaniem.
  • Odpowiedzialność za przedłużenie ważności zezwolenia dla odwiedzających spoczywa wyłącznie na posiadaczu zezwolenia.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz - Goście na ulicy Pozwolenia, wrzesień 2019.docx (rozmiar 38.7 KB)

Zaktualizowano wrzesień 2019

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do