Porady dla grupowych systemów zaopatrzenia w wodę w związku z koronawirusem COVID-19

Narodowa Federacja Doradztwa Grupowego Systemu Wodnego

Nota informacyjna Narodowej Federacji ds. Grupowych Systemów Wodnych zatytułowana „Porada NGWWS dotycząca grupowych systemów wodociągowych w świetle ciągłego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Notatka doradcza dotycząca COVID-19 1

Celem niniejszej noty doradczej jest:

  • Zapewnij wytyczne dotyczące planowania awaryjnego dla GWS, aby zapewnić ciągłość dostaw i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez transmisję przez społeczność,
  • Podkreśl, że tradycyjne metody uzdatniania wody, które wykorzystują filtrację i dezynfekcję, powinny dezaktywować wirusa COVID-19.

Pobierz - Notatka doradcza NFGWS dotycząca Covid-19 i GWS 10-03-2020.pdf (rozmiar 756.4 KB)

Notatka doradcza dotycząca COVID-19 2

Celem tej drugiej noty doradczej jest dostarczenie dalszych porad i wskazówek dla rad nadzorczych i kierownictwa grupowego w zakresie dwóch kwestii podczas epidemii COVID-19:

  • Kierownictwo operacyjne; oraz
  • Zarządzanie finansami.

Pobierz - NFGWS GWS Advice Note 2 w sprawie Covid -19 20-03-2020.pdf (rozmiar 111 KB)

 

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331499

Dokument techniczny podsumowujący wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wody, warunków sanitarnych, które są istotne dla wirusów (w tym koronawirusów).
Niniejsze opracowanie techniczne zostało napisane w szczególności dla praktyków i dostawców wody i urządzeń sanitarnych.

Porady BHP

https://www.hse.ie/eng/services/list/1/environ/advice-note-on-covid-19-in-chlorinated-drinking-water-supplies-and-chlorinated-swimming-pools.pdf

Notatka doradcza HSE dotycząca COVID-19 w chlorowanej wodzie pitnej.

Wszelkie pytania można kierować do Działu Wód Wiejskich pod adresem wieś.woda@housing.gov.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do