Zniesienie zawiadomienia o zagotowaniu wody – Oaklawns & Marble Court Estate, Paulstown

Po zakończeniu działań zaradczych i otrzymaniu zadowalających wyników monitorowania, ostrzeżenie dotyczące zagotowania wody zostaje zniesione ze skutkiem natychmiastowym

Alert publiczny: zniesienie zawiadomienia o gotowaniu wody


Oaklawns i Marble Court Estate, Paulstown, w hrabstwie Kilkenny


Data: 25 / 09 / 2023

Po konsultacji z Dyrektorem ds. Służby Zdrowia Rada Hrabstwa Kilkenny wydała w dniu 19 września 2023 r. zawiadomienie o zagotowaniu wody w Oaklawns i Marble Court, Housing Estate Supply.

Wszyscy konsumenci na posiadłości Oaklawns i Marble Court może teraz wznowić normalne korzystanie z wody do picia, przygotowywania posiłków i mycia zębów.

Rada Hrabstwa Kilkenny wyraża wdzięczność za cierpliwość, współpracę i pomoc ze strony mieszkańców i ogółu społeczeństwa w okresie powiadomienia o zagotowaniu wody i bardzo ubolewa z powodu wszelkich niedogodności spowodowanych mieszkańcom.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kilkenny Water Services (056) 7794050

 

Wydane przez:

Tim Butler

Dyrektor ds. usług Rady Hrabstwa Kilkenny

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do