Ustalenia dotyczące zarządzania

Środki zapewniające odpowiedzialność, przejrzystość, responsywność, dostępność, równość, uczestnictwo, doskonalenie usług i pomiary są wbudowane w organizację

Ustalenia dotyczące zarządzania

Rada jest zobowiązana do przestrzegania swoich podstawowych wartości, takich jak odpowiedzialność, przejrzystość, reaktywność, dostępność, równość, uczestnictwo, doskonalenie i pomiar usług, wspieranie wzmocnionego lokalnego procesu demokratycznego i zarządzania, przywództwa społeczności i zaangażowania obywateli, dostępności, przejrzystości, otwartości, uczestnictwa i równości , szybkość reakcji i wydajność, zaufanie i uczciwość, odpowiedzialność i kontrola budżetowa oraz maksymalizacja wykorzystania ograniczonych zasobów. Rada zapewnia, że ​​wartości te są osadzone w działalności Organizacji i są zabezpieczone za pomocą następujących środków zarządczych:

(Zobacz poszczególne linki po lewej stronie)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do