Komisja Rewizyjna Rada Hrabstwa Kilkenny

Komitet Audytu pełni niezależną rolę doradzając Radzie w zakresie procesów sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz spraw audytowych.

W ramach ustaleń zarządczych, które funkcjonują w ramach Rady Hrabstwa Kilkenny, Komisja Rewizyjna pełni niezależną rolę w doradzaniu Radzie w zakresie procesów sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i spraw związanych z audytem. Komitet działa zgodnie z pisemną Kartą, zatwierdzoną przez Radę Hrabstwa Kilkenny. 

Członkowie Komitetu

Członkami Komitetu są:

  • Dr Sean Brady. Przewodniczący Komitetu.
  • Dr Maura Joyce.
  • Pan Joe Allen.
  • Cllr. Fidelisa Doherty'ego. Dzielnica miasta Piltown
  • Cllr. Andrew McGuinnessa. Okręg miejski Kilkenny City

Funkcje Komitetu Audytu

Funkcje Komisji Rewizyjnej określa art. 59 ustawy o samorządzie terytorialnym z 2014 r.
Ustawa o reformie samorządu lokalnego z 2014 r., sekcja 59 (irishstatutebook.ie)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do