Odpowiedzialność finansowa

Rada zapewnia, że ​​jej podstawowe wartości są osadzone w jej działaniach i są zabezpieczone za pomocą następującego środka zarządzania:

Odpowiedzialność finansowa

Wykorzystanie środków publicznych odbywa się w sposób bardzo widoczny i odpowiedzialny. Rada rozpatruje i przyjmuje roczny Budżet na publicznych posiedzeniach Rady i czyni to zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie terytorialnym z 2001 r. Przygotowuje, rozpatruje i publicznie zatwierdza Roczne Sprawozdanie Finansowe (AFS) na koniec każdego roku finansowego w zgodnie z przepisami prawa. Przez cały rok Grupa i Rada ds. Polityki Korporacyjnej są informowane o bieżącej sytuacji finansowej Rady w zakresie wydatków i poboru dochodów oraz ustaleń bankowych.

Budżet Rady 2015 jest dostępny tutaj

AFS na rok 2014 jest dostępny tutaj

AFS na rok 2015 będzie dostępny wkrótce

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do