Dyrektor Naczelny

Rada zapewnia, że ​​jej podstawowe wartości są osadzone w jej działaniach i są zabezpieczone za pomocą następującego środka zarządzania:

Dyrektor Naczelny

Dyrektor Naczelny wykonuje swoje funkcje kierownicze za pomocą Zarządzenia Dyrektora Naczelnego i może delegować obowiązki na Zespół Kierowniczego Wyższego Szczebla oraz na innych pracowników wyższego szczebla. Zarządzenia Dyrektora Naczelnego są udostępniane Członkom Wybranym co miesiąc. Dyrektor Naczelny i Zespół Kierowniczego Wyższego Szczebla są odpowiedzialni za wdrażanie decyzji wybranej Rady w celu wspomagania Rady w wyznaczaniu jej strategicznego kierunku oraz codziennej działalności Rady, w tym zarządzania wydajnością i przywództwa oraz rozwoju jej personelu.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do