Rada Wybrana

Rada zapewnia, że ​​jej podstawowe wartości są osadzone w jej działaniach i są zabezpieczone za pomocą następującego środka zarządzania:

Rada Wybrana

Rada poprzez swój raport z comiesięcznych spotkań Rady wyjaśnia i odpowiada za decyzje, które podejmuje w interesie społeczności. Możliwe jest śledzenie i zrozumienie procesu decyzyjnego Rady, gdy informacje są przekazywane wybranym członkom z wyprzedzeniem, gdy posiedzenia w celu rozważenia, omówienia i podjęcia decyzji w sprawach odbywają się publicznie, rozważania wybranych członków, w tym rozważania legislacyjne są widoczne, gdzie protokoły posiedzeń Rady są przechowywane i udostępniane po zatwierdzeniu. Ponadto obywatele mogą brać udział w posiedzeniach Rady i Miejskich Spotkaniach Powiatów.

Rada podejmując decyzje będzie kierować się rządami prawa. Oznacza to, że decyzje są zgodne z odpowiednim ustawodawstwem lub prawem zwyczajowym i wchodzą w zakres uprawnień Rady.

Rada wykorzystuje procesy ustawowe i formalne w celu ułatwienia udziału społeczności w odniesieniu do jej planów, polityk i propozycji. Rada aktywnie angażuje się w dodatkowe środki, aby umożliwić społeczeństwu wgląd i komentowanie jej propozycji poprzez wieczory informacyjne, rozszerzone procesy konsultacyjne, umożliwione procesy konsultacyjne, takie jak forum osób starszych i Comhairle na nOg.

Dostępne są protokoły z posiedzeń Rady tutaj

Wybrani członkowie mają prawo do różnych wynagrodzeń i opłat związanych z ich obowiązkami. Uprawnienie wynika z przepisów Ustawy o samorządzie terytorialnym 2001-2014, sporządzonych regulaminów, a szczegóły określają okólniki wydziałowe, LG12 / 14, LG16 / 14LG5/15, LG04 / 2018załącznik LG04/2018,LG04 / 2019LG03 / 2020 LG03 / 2021

Ewidencja sporządzana jest w ujęciu rocznym kalendarzowym (styczeń-grudzień) i jest dostępna na bieżąco tutaj 2014,  2015,  2016,  2017,    2018,   2019 Q1,   Q2,   Q3,  Q4,   2019 ogółem  ---  2020  Q1.   Q2.  Q3.  Q4.  Razem 2020. ---  2021 kw.

Szkolenia i konferencje członkowskie -- I kwartał 2019  2019, II kwartał2019, III kwartał2019, IV kwartał.2019, Razem. ----  2020  Q1.   Q2.  Q3.   Q4.   Suma  2020  ----  I kwartał 2021 r.   2021 kw. 2 r.

Członkowie na ciałach zewnętrznych Od stycznia do października 2021 

Wydatki członków poza organami 1.xlsx (rozmiar 288 KB)

Radny   Nazwa ciała zewnętrznegoData spotkania UczęszczałMiejsceOdległość zgłoszona w kilometrach (powrót)Roszczenia dotyczące kosztów przebieguŻądanie utrzymaniaSumaFormularze
Marii Hildy Cavanagh

DOWCIP

IPB ZWZ

ETB

ETB

DOWCIP

ETB

DOWCIP

DOWCIP

 22.04.2021

07.05.2021

18.05.2021

15.06.2021

17.06.2021

14.09.2021

14.09.2021

30.09.2021

 On Line

On Line

On Line

Uczęszczał

On Line

On Line

On Line

On Line

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

35.83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.83

0

0

0

0

John BrennanSRATylko opłata członkowska

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do