Wskaźniki efektywności

31 rad miejskich i hrabstw świadczy szeroki zakres usług w całej Irlandii. Usługi te mogą mieć wpływ na Twoje codzienne życie i obejmują mieszkalnictwo, transport, planowanie, biblioteki, udogodnienia, zarządzanie środowiskiem, straż pożarną i służby ratownicze, infrastrukturę, rozwój społeczny i gospodarczy. Świadczenie tych usług jest omawiane przez wybranych członków na comiesięcznych zebraniach Rady Miasta lub Powiatu. Spotkania te są otwarte dla publiczności.

Podobnie jak inne organy publiczne, samorządy lokalne działają w trudnych warunkach, przy ograniczonej liczbie pracowników i ograniczonych budżetach oraz zwiększonym zapotrzebowaniu na usługi. Co roku sektor publikuje wskaźniki wydajności, które pokazują poziom usług świadczonych przez każdą Radę Miejską i Powiatową.

Wskaźniki wydajności 2016

Wskaźniki wydajności 2017

Wskaźniki wydajności 2018

Wskaźniki wydajności 2019

Wskaźniki wydajności 2020

Wskaźniki wydajności 2021

Link do raportów NOAC 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do