Rola Grupy ds. Polityki Korporacyjnej

Rola Grupy ds. Polityki Korporacyjnej (CPG), jej członkostwo i utworzenie.

Rola Grupy ds. Polityki Korporacyjnej

Grupa ds. Polityki Korporacyjnej (CPG) jest Komitetem Rady i została utworzona na mocy sekcji 133 Ustawy o samorządzie lokalnym z 2001 r. W jej skład wchodzi Cathaoirleach z Rady Hrabstwa Kilkenny, który przewodniczy grupie, przewodniczący Komitetów ds. Polityki Strategicznej Rady oraz przewodniczących każdego okręgu miejskiego.

Rolą CPG jest doradzanie i wspomaganie wybranej Rady w formułowaniu, rozwijaniu, monitorowaniu i przeglądzie polityki. Może również przedstawiać propozycje podziału działalności między SPC oraz ogólnej koordynacji działalności. CPG może również promować koordynację, spójność, skuteczność i unikanie powielania w wykonywaniu funkcji Rady przez członków okręgu miejskiego. Dyrektor Naczelny jest zobowiązany do konsultowania się z CPG podczas przygotowywania Planu Korporacyjnego i opracowywania projektu budżetu Rady. CPG może również zwrócić się do Dyrektora Naczelnego o przedstawienie jej raportu w dowolnej sprawie związanej z funkcją Rady.

Obecni członkowie CPG to:

 • radny Eamona Aylwarda
 • radny Tomasza Breathnacha
 • radny Marcina Bretta
 • radny Marii Hildy Cavanagh
 • radny Matt Doran
 • radny Michaela Doyle'a
 • radny Ger Frisby
 • radny Joe Lyonsa
 • radny Andrew McGuinnessa

Uczestniczą w nich również

 • Lar Power, dyrektor generalny
 • Martin Prendiville, szef finansów
 • Mary Mulholland, dyrektor ds. usług
 • Tim Butler, dyrektor usług
 • Sean McKeown, dyrektor usług.
 • Fiona Deegan, A/dyrektor ds. usług

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do