Rola dzielnic miejskich

Rola i obowiązki czterech okręgów miejskich i ich utworzenie na mocy ustawy o reformie samorządu terytorialnego z 2014 r.

Rola dzielnic miejskich.

Okręgi miejskie zostały utworzone wraz z uchwaleniem ustawy o reformie samorządu lokalnego z 2014 r. W Kilkenny obwody wyborcze zostały zmienione na cztery obwody wyborcze w następujący sposób;

  • Castlecomerze,
  • Kilkenny Miasto Wschód
  • Kilkenny Miasto Zachodnie
  • Piltown,

Utworzono 3 Dzielnice Miejskie:

· Okręg miejski Castlecomer (w tym okręg wyborczy Castlecomer)

· Okręg Miejski Piltown (w tym Okręg Wyborczy Piltown)

· Okręg miejski Kilkenny City (w tym dwa obszary wyborcze Kilkenny City East i West)

Członkami Rady wybieranymi z Obwodów Wyborczych w Obwodach Miejskich są Rada Obwodów Miejskich.

Okręgi miejskie wybierały Cathaoirleach & Leas Cathaoirleach corocznie, uchwalają stałe zarządzenia regulujące przebieg posiedzeń, uchwalają harmonogramy prac komunalnych, mają uprawnienia do wykonywania zastrzeżonych funkcji, monitorują realizację programów pracy, przyjmują delegacje, spotykają się z agencjami i innymi organami , podnosić, dyskutować i decydować w sprawach lokalnych istotnych dla Gminy

Dostępne są dane 24 wybranych członków tutaj i są określone na zasadzie powiatu miejskiego

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do